جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  24/05/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > مكاتب فلسفي

مكتب مشاء
گروه: مكاتب فلسفي

ارسطو(384-322 ق.م) بنيانگذار مكتب مشائان مي باشد .

اگر در مدرسه افلاطون رياظيات و فلسفه (عملي و نظري) مهم بود در مدرسه ارسطو طبيعات و معرفةالحيات اهميت ويژه اي داشت و چون طبق عادت خود قدم زنان تدريس ميكرد بهمين جهت مكتب او را مكتب مشاء و پيروانش را مشائان خوانده اند .

ارسطو به تجربه و مشاهده و جنبه هاي عملي علم زياد اهميت ميداد در حالي كه افلاطون ايده آليسم محض بود اما ارسطو نيز نتوانسته است از متا فيزيك نجات يابد. از جمله اوهام او يكي اينست كه خدا خالق جهان نيست خداي ارسطو كاري به كار آدميان ندارد . نه خيانتكاران را به جهنم ميفرستد و نه نيكان را به بهشت .

خداي او خود پرست كامل است كه فقط نقش يك تماشا چي را بازي ميكند .بعقيده معلم اول ماده و نيرو هر دو بي آغاز و بي انجامند ماده صورت گيرنده و قوه صورت دهنده است.

ارسطو برخلاف افلاطون سوسياليست نيست و افراد را اصل ميداند نه جامعه را ،همچنين او به مالكيت فردي احترام ميگذارد و مقام زن را پست تر از مرد ميداند وبه پدر حق ميدهد مانند يك ديكتاتور با افراد خوانواده اش رفتار كند .

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308