جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  19/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > مكاتب فلسفي

اپيكوريان
گروه: مكاتب فلسفي

اپيكوريسم از فلسفه دموكريت ( ذيمقراطيس ) گرفته شده است . يعني علم را نتيجه حس ميدانند و عالم را مركب از ذرات تجربه ناپذير مي پندارند كه از شماره بيرونند و ابدي و قديم و متحرك دائم ميباشند و روح را هم تركيبي از ذرات مي انگارند و پس از مرگ فاني ميشمارند .

اما از حكمت اپيكوريان بيشتر شيوه اخلاقي آن مورد نظر است و درست بر خلاف سقراط كه سعادت را در طلب دانش ميبيند اپيكور تركيب انسان را تنها درك لذت ميداند از اين روست كه اپيكور و شاگردانش بغلط در نزد مردم بخوش گذراني وعشرت راني معروف شده اند و امروزه اروپائيان عياشي و كامراني را زندگي اپيكوري ميخوانند .

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308