جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  17/05/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > مكاتب فلسفي

راسيولانيزم
گروه: مكاتب فلسفي

يا فلسفه اصالت عقل فلسفه قرن شانزدهم عبارت از اعتقاد به تفوق عقل بر همه چيز است .

مكتب دكارت (1596-1650م) كه به« كارتزينيسم » معروف شد . پيروان بسياري دارد و از جمله بسياري از محققان اسپينوزا (1632-1677) را از حكماي « كارتيزين » خوانده اند اما تفاوتي كه بين اين دو ديده ميشود اينست كه دكارت كه مؤسس مذهب دوگانگي و باني « متافيزيك ثنوي در فلسفه معاصر » خوانده شده است اعتقاد دارد كه شيئي جسماني يا ماده چيزي است كه داراي امتدادست و عقل و يا نفسانيات چيزي است كه صفت مميزه اش تفكر است پس وجود منحصر در دو نوع جوهر است وجود ممتد و وجود عاقل .

همچنين دكارت مي گويد خدا ؛ طبيعت است و طبيعت خداست و او برخلاف اكثر كساني كه به وحدت وجودي معتقد بوده اند و گفته هاشان در اين مبحث عارفانه و شاعرانه بوده است فلسفه اش كاملا استدلالي است .

در صورتي كه حكمت اسپينوزا حكمت اشراق اما روشش روش مشاء است.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308