جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  06/03/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > مكاتب فلسفي

مونا دولوژي
گروه: مكاتب فلسفي

يا مكتب التقاطي ؛ « لايب نيتس » (1646-1716-م) او گفته هاي اسپينوزا و دكارت را بهم آشتي داد .بدين معني لايت نيتس وحدت وجود اسپينوزا را قبول دارد و حقيقت را واحد ميداند اما در عين حال قائل به كثرت است و ميگويد حقيقت واحد به صورت اجزا ي بسيار بنام « موناد » كه همان اتم (دموكريت)مي باشد (اتمهاي جاندار) كه قوه خلاقه اش در درون خود نهفته است .

اگر چه اين موناد ها بعد ندارند اما وقتي تعدادي از آنها در يك جا جمع ميشوند در ذهن انسان بعد را متصور ميكنند.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308