جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  19/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > مكاتب فلسفي

پراگماتيسم(اصالت عمل)
گروه: مكاتب فلسفي

پراگماتيسم از يك كلمه يوناني بنام پراگما (عمل) مشتق شده است بنيان گذار واقعي آن « ويليام جيمز »(1824-1910) امريكائي است .

پراگماتيسم عبارت است از صرفه نظر كردن از اصول و مقولات و مپادي نخستين و توجه به عواقب و ثمره ها و فوائد اشياء يعني در واقع بر ضد متا فيزيك است و در نقطه متقابل آن قرار دارد .

قدما ميپرسند خدا چيست؟ موجودات از كجا و چگونه بوجود آمده است ؟ اما پراگماتيسم طرح اين پرسش ها را بي حاصل ميداند. پراگماتيسم در جستجوي نتايج و ثمره هاي اعمال است .

اگر عقيده يا فلسفه اي بدرد زندگي خورد و داراي نتايج ثمر بخش و عملي بود آن عقيده مطلوب است وا گر نه مطرود و مردود .

دانش بايد افزاري براي بهبود زندگي باشد نه وسيله اي براي خيالبافي. پس از ويليام جيمز ،« جان ديوئي » ، (1859-1952) فيلسوف آمريكايي فلسفه پراگماتيسم را پرورش داده است.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308