جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  17/05/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > مكاتب فلسفي

رئاليسم
گروه: مكاتب فلسفي

يا واقع بيني و حقيقت جوئي در امور در مقابل ايده آليسم يا خيال پرستي قرار دارد .

رئاليست كسي را گويند كه تا آنجا كه ممكن است عوامل حقيقي و واقعيت ها را كه در حوادث و امور و جريان عمل دخالت دارند به حساب مي آورد و غالبا در مورد شخصي استعمال ميشود كه آنچه را كه ميگوئيد انجام ميدهد.

رئاليست سعي دارد در پندار خود جهان و اوضاع را با ايده آل هاي خود وفق دهد.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308