جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  30/10/1397
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

سه تفنگدار
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: الكساندر دوما
منبع: مهرگان مهرداد

داستاني در مورد شواليه هاي قرن نوزده كه براي نجات شاه جوان و كم تجربه خود از چنگال كاردينال حيله گر و شيطان صفتش مبارزه مي كنند و قهرمان داستان كه جواني است پاك نهاد و البته با مهارت در شمشير بازي، از طريق آشنايي به سه تن از شواليه ها وارد يگان ويژه آنها مي شود و در زماني كه كاردينال اعظم قصد جان شاه جوان را كرده تا با كشتن وي رسماً به مقام شاهي برسد، اين يگان ويژه وارد عمل مي شود.

لازم به يادآوري است كه اين يگان ويژه قبلاً توسط كاردينال اعظم منحل اعلام شده بود تا شاه جوان را از حمايت ياران وفادار خودش محروم كند. دوما ضمن بازآفريني نظام سنتي و طبقه بندي قدرت در قرن نوزدهم به خلق تصوير مبارزه هميشگي خير و شر مي پردازد كه در يك سمت اين مبارزه افسران و شواليه هاي شرافتمند، شجاع و وفادار شاه جوان و در سمت ديگر كاردينال ديوصفت حضور دارند.

دوما در اين داستان با نمايش عشق سيري ناپذير قدرت در كاردينال پير و در آميختن آن با علاقه كاردينال به همسر زيباي شاه جوان مراتب سقوط انسان ها را نمايش مي دهد و اين اصل را بيان مي كند كه انسان مي تواند از يك فرشته برتر و يا از يك حيوان پست تر باشد. كاردينال پير براي تحت فشار قرار دادن زن جوان مي گويد:

شاه مي آيد و مي رود و من تنها ثابت هستم و اين اشتباهي است كه گريبان انسان هاي حيله گر و قدرت طلب را مي گيرد و آنها را ازدواج قدرت به چاه هلاكت مي افكند و تمام اينها در فضاي داستان به زيبايي خلق شده است.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان

پیگیری و سفارش تلفنی
88398811
88318734