جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  22/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

رومئو و ژوليت
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: ويليام شكسپير
منبع: مهرگان مهرداد

رومئو و ژوليت از دو خانواده ثروتمند شهر ورونا (كه به كينه اي قديمي در ميان دوره بيش از خداوند ايمان داشتند) به يكديگر علاقه مند مي شوند ولي در اثر مخالفت خانواده هايشان و حوادث ناگواري كه رخ مي دهد (قتل پسرعموي ژوليت توسط رومئو، درخواست ازدواج ژوليت با كنت پاريس توسط پدر ژوليت و...) به مقصود خود نمي رسند.

شكسپير در اين داستان به خصومت ها و كينه هاي بي اساس مي پردازد كه پريشاني ها، مرگ ها و دل شكستگي هاي زيادي را مي آفرينند و طبقاتي را مجسم و بازشكافي مي كند كه آداب و سوم غلط (كه به شكل سنت درآمده) و ضد ارزش هايي كه لباس ارزش پوشيده آنها را به سوي تباهي و نابودي مي برد.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308