جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  14/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

طوطي
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: زكريا هاشمي
منبع: طاها طاهايي

اين كتاب در سال 1344 نوشته شده و در تابستان 1348 به چاپ رسيده است. كتاب درواقع بخشي از زندگي روزمره دو جوان است. داستان حكايت جوان‌هاييست كه جزء طبقه متوسط اجتماع آن روز به شمار مي‌آيند ( دهه چهل كه مورد افتخار طبقه حاكم آن دوران نيز بود- رشد اقتصادي بدون توجه به رشد اجتماعي و فرهنگي ) يعني نه مرفه‌اند و نه فقير و اين دو تمامي اوقات گرانبها و زيباي جواني خويش را به ميگساري در ميكده‌‌ها و ميان فواحش شهر نو مي‌گذرانند.

«طوطي» زني فاحشه است كه درعين معصويت و از روي ناچاري به اين شغل روي آورده و تن به پستي داده است، از طرفي هاشم كه در ميان اين طبقه از زنان به هرجايي!! معروف است در برابر معصوميت اين دختر جوان تاب نمي‌آورد و با تظاهر به لال بودن ناخودآگاه ، معصويت نهفته در اعماق وجودش را مانند ماسكي به چهره مي‌زند اما در آخر داستان...

در نگاه اول داستان درونمايه درام و سطحي دارد اما با نگاهي عميق‌تر در مي‌يابيم نويسنده زير نقاب ابتذال سطور، قصد در شكافتن و تحليل زندگي بي‌هويت جوانان و وضع اسفبار اجتماعي زمان خود را دارد ؛ روزمرگي ملموس در زندگي اين دو جوان و سرگشتگي آنها در كنار جو حاكم بر شهر نو ما را به فكر مي‌دارد.

خواندن اين كتاب براي جوان امروز براي دستيابي به درك صحيح فرهنگ و اوضاع جامعه جوان ديروز بسيار مفيد مي‌باشد به ويژه قلم بي ‌پروا و بي ‌پرده زكريا هاشمي به دور از هرگونه حجاب و نقابي حقايق را لغت و عريان در برابر چشمان ما قرار مي‌دهد و قضاوت را نيز به عهده خواننده مي‌گذارد.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308