جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  18/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

خانه اي در مه
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: آندره دوباس سوم
منبع: مريم علوي

سرهنگ مسعود امير بهراني ، يك ارتشي بازمانده از دوران سلطنت پهلوي پس از وقوع انقلاب 197۹ و سقوط رژيم شاه در ايران مجبور به ترك وطن و مها جرت به آمريكايي مي شود. وي كه در كشور خود از موفقيت اجتماعي بسيار بالايي بر خوردار بوده در آمريكا براي گذراندن زندگي و تأ مين معاش و آتيه خانواده و به خصوص فرزندانش دست به كارهاي بسيار سطحي مادون شخصيتش مي زند.

اما پس از عروسي تنها دخترش وي كه از شغل آشغال جمع كني در اتوبان و يا در اداره يك سوپر ماركت در پمپ بنزين خسته شده است در حراجي، يك خانه مسكوني واقع در تپه اي در كورونا را به يك سوم قيمت خريداري مي كند ، به اين اميد كه با فروش اين خانه به قيمتي بالاتر سرمايه اي فراهم كرده و دست به تجارتي بزند تا خود را از شر اين شغلهاي سطح پايين خلاص كند و از بابت آتيه فرزند و همسرش نيز آسوده خاطر شود.

اما، اين خانه متعلق به زني آمريكايي است كه شوهرش او را ترك كرده و در ضمن حراج خانه وي به دليل اشتباهي از سوي اداره ماليات بخش است و وي نيز گناهي ندارد او پس از ترك خانه اش آواره شده و در متل زندگي مي كند.

از سويي ديگر معاون كلانتر بخش شيفته و دلباخته كتي نيكو لو- زن مذكور- مي شود و به دليل داشتن زندگي خانوادگي از هم گسيخته و سست دست به ترك خانه و خانواده اش مي زند. و به كمك كتي مي رود تا بتواند خانه اش را از سرهنگ بهراني باز پي گيرد، اما سرهنگ هم پس از سالها زندگي در غربت و دور از وطن و كشيدن محروميتها بسيار و رنج شغلي فراوان حاضر به باز پس دادن خانه و موقعيت مالي خوبي كه از فروش آن به دست مي آورد، نيست در نتيجه....

اين داستان، مطالعه اي زيركانه و بكر از برخورد فرهنگ ها است، سفري باور كردني كه خواننده را به عمق تضاد اين دو فرهنگ مي برد . نويسنده در اين كتاب تنش و ستيز بين دو آرزو را به تصوير مي كشد و دست به يك چهره نگاري زيركانه و درست از دو بنيان خانوادگي ، از دو ملت مختلف مي زند.

نويسنده به خوبي توانسته است محروميتهاي زندگي يك ارتشي بازنشسته در غربت را به تصوير بكشد و ما را تا عمق سياه ترين لحظات دلواپس و نگراني اين مرد ببرد اما به دليل ارائه شخصيتي كامل و قوي و محكم از وي خواننده نمي تواند حس ترحم و يا دلسوزي به او داشته باشد بلكه خود را همگام با وي درگير در مشكلاتش احساس مي كند در اين كشمكش خود نيز به مبارزه اي دروني مي پردازد.

از طرفي ما با زندگي كتي روبرو هستيم زني كه به دليل عدم توجه كافي از دست پدر در سنين كودكي در سالهاي جواني به اعتياد به مواد مخدر و الكل روي مي آورد و پس از تلاشهاي فراوان قادر به ترك اعتياد مي شود و با مردي كه خود نيز تازگي از بند اعتياد رهانده است ازدواج مي كند اما مرد او را ترك مي كند و زن با تنها داشتن يك خانه - خانه پدري- تنها مي ماند و اكنون از دست دادن اين خانه به مثابه از دست دادن دوباره پدر و هنري است كه قادر به حفظ آنها نبوده است پس در تلاشي مافوق توانش اقدام به باز پس گيري خانه مي كند.

سبك نگارش اين رمان ، كه به صورت موازي زندگي اين سه خانواده يعني سرهنگ ايراني ،كتي ولنس بردون -معاون كلانتر- را دنبال مي كند به خواننده فرصت قضاوتي درست و اساسي را در رابطه با اين سه پرسيوناژ مي دهد و در پايان داستان برداشتي كاملا متفاوت و دور از فكر، در انتظار خواننده است .

همان عدالتي كه شايد با بررسي ساختارهاي خانوادگي و تألمات روحي اين سه شخصيت منطبق نبوده و غير منصفانه مي نمايند به هر حال خانه اي در مه رماني لطيف و خردمندانه است.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308