جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  18/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

دانه زير برف
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: اينياتسيو سيلونه
منبع: حسين مقدم

كتاب دانه زير برف در واقع جلد دوم كتاب نان و شراب است . زيرا از همان جايي كه نان و شراب قطع مي شود يعني فرار پيترو اسپينا در كوهي پوشيده از برف و كشته شدن كريستسنا توسط گرگها، آغاز مي شود.

نان و شراب داستان مبارزه يك سوسياليست است عليه فاشيسم و دانه زير برف، داستان همين مبارزه و گريز دائم است ، اما نه در جهات جغرافيايي بلكه در عمق روح و انديشه.

داستان پيترو اسپينا ، داستان خود سيلونه است . اين مبارزي كه ده ها سال از بهترين سال هاي عمرش را وقف مبارزه با فاشيسم كرده و در گروه جوانان سوسياليست مبارزه مي كند ، ناگهان چنان در خود فرو مي رود و در خويشتن خويش به نشستي عارفانه مي نشيند كه حتي از زاهدان نيز چنان تامل و تفكري بر نمي آيد. اين جاست كه خواننده از خود مي پرسد ، چگونه از يك سوسياليست بيرون گرا ، مردي عارف و درون گرا ساخته مي شود؟

مردي كه در طويله ، ميان كاه و در هنگام نظاره الاغي آنچنان تولدي نو مي يابد ، كه به تولد مسيح شبيه است. سراسر اين كتاب سرشار از انديشه هاي ناب عرفاني است، كاوش در عمق قلب و ذهنيت خويشتن و تولدي دوباره يافتن همچون مسيح. قهرمان اثر و حتي آن آدم كر و لال نيز ، تجسم عيني مسيح است ،زيرا صليب رنج خويش را بر دوش دارد.

همچنين كتاب از درون مايه اي ضد نظام و آنارشيست فلسفي برخوردار است ، نه تنها ضد نظام كليسايي بلكه ضد فساد اخلاقي ، آنچنان كه در متن كتاب از زبان دن سه ورينو مي خوانيم:

" اخلاق شماها ديگر پوسيده شده ، شما اسم دنائت خود را مذهب گذاشته ايد"

يا در جايي ديگر پيترو مي گويد:

" قبول كن اگر خدا اينقدر دلش مي خواست كه در كار دنيا دخالت كند ، خيلي كارها هست كه بيشتر از اين برازنده اوست. مثلا مي تواند، زلزله اي به منطقه لاتزيو بفرستد كه كانون آن واتيكان باشد. "

رويهم رفته كتاب تمي منحصر به فرد دارد و از مزيت روانكاوي افراد وانديشه ها برخوردار است و طنزي سرشار درسراسر متن به چشم مي خورد.

و سخن آخر اين كه دانه زير برف نه داستان سوسياليستي مبارز، بلكه انسان فقيري است كه به جستجوي مقدس ترين معابد جهان يعني قلب و خويشتن واقعي آدمي ، رفته است . داستان زاهدي پاك باخته و عارفي از خويش سفر كرده در جستجوي حقيقت وجود انسان. داستان انساني كه مي بايست صليب خويش را به دوش گيرد ( مسئوليت خود را خود بعهده گرفته و بپذيرد ) .

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308