جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  21/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

كره
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: مايكل كرايتون
منبع: حسين مقدم

كتاب اخير مايكل كرايتون را مي توان به دو بخش تقسيم كرد . بخش اول يا ديدگاه اول همانند كتابهاي ديگر ايشان ( پارك ژوراسيك، دنياي گمشده ، قاتل رايانه اي ، كنگو و... ) فضايي كاملاً تخيلي داشته و به آينده اي نه چندان دور اشاره مي كند . ارائه گزارشاتي علمي و تخيلي كه در عصر ما كاملاً شدني جلوه مي كند .

درجايي كه بر مبناي تئوريهاي فيزيك هر شيئي با سرعت نزديك به نور از داخل سياهچاله اي عبور كند به زماني ديگر پرتاب مي شود ( آينده يا گذشته ) و داستان از اين نقطه آغاز مي گردد.

شيئي نامتعارف نسبت به سفينه هاي كنوني پنهان كاري هميشگي ايالات متحده در مورد اكتشاف اين شيئ - و اطلاعات علمي كه نويسنده با خبرگي تمام در اختيار مان ميگذارد .

و اما از ديدگاه ديگر به نمايش دروني شخصيت انسان در قالب رويدادهايي متمايز مي پردازد و به زيبايي و تسلط كامل آنرا در قالب شخصيتهاي متفاوت ( البته از قشر تحصيل كرده جامعه ) مي گنجاند ؛ آشنايي كرايتون با جنبه فلسفي شرق كه در كتاب مرده خواران تا حدودي به آن پرداخت و همچنين در جايي از همين كتاب كه به فلسفه رواني گوستاو يونگ اشاره داشت نشان از ديد بسيار باز نويسنده به مسائل رواني انسانها دارد .

آنجايي كه مولانا مي فرمايد : اي برادر تو همه انديشه اي .

انساني مدرن بدون بينش دروني و در جايي كه مي تواند به انديشه اش جان ببخشد به آرزوهاي دور و دراز خود جامه ي عينيت بپوشاند و آنرا در واقعيت دنبال كند ولي مشكل از اينجا آغاز مي شود .

واقعاً اگر انديشه انسان به واقعيت آني تبديل شود . انديشه اي كه از گره ها و عقده هاي روانيش سرچشمه مي گيرد از ترسها از سركوبهاي دوران كودكي و جواني از كاستيهاي اجتماعي و از هزاران عقده ديگري كه در انسان امروز به وفور يافت مي شود .

مرداني زن ستيز و بسته بدون كوچكترين تمايل به شناخت خود زناني مرد ستيز كه مي خواهند خود را در وضعيت برابر با مرد قرار دهند ولي بدون آگاهي از سرشت والاي زينت خود ( آنيماي يونگ ) انسانهايي بدون آشنايي با وجود الهي خود مردماني با ديدي كاملا مادي كه همه چيز را صرفاً در طبيعت مي جويند كه البته نه كل طبيعت بلكه طبيعتي كه انسان كوچك عصر ما تنها به اندكي از آن واقف است و هر چه را كه نمي شناسد انكار مي كند .

كرايتون در اين كتاب چه زيبا به ابعاد سياه ( سايه ) و ناديده گرفته شده اشخاص مي پردازد و آمال و آرزوها و همچنين فرافكنيهاي افراد را موشكافانه به بوته نقد مي گذارد و البته در حيطه داستاني زيبا و پركشش .

شخصيت داستان عبارتند از روانشناسي كه تخصصش بهبود وضعيت افراد پس از فشارهاي روحي و رواني ناگهاني است . فرمانده نيروي دريايي با گرايش به مراكز تسليحاتي پنتاگون با ديدي صرفاً مادي و طبيعتاً بدنبال اكتشاف اسلحه اي برتر از زمان خود . مسئول كامپيوتر : زني منفعل و نظامي كه تنها از دستورات اطاعت مي كند و تنها يك بار به ترس خود از ناشناخته ها اشاره مي كند . استاد فيزيك با شخصيت نوجوان ابدي كه مي خواهد در هر زمان خودش را مطرح نمايد با ديدي مادي و علمي . نابغه رياضي : سياهپوستي كه هنوز خودش را قرباني تبعيض نژادي مي پندارد با ترسها و كمبودهاي شخصيتي . استاد زيست شناسي : زني با روحيات مرد ستيز كه جهت قرار گرفتن در جرگه مردان حتي به پرورش عضلات خود مي پردازد با وحشت از تنهايي و ترسهاي ناشناخته .

كرايتون در اين رمان به واقع خود را از دنياي تخيلي ژول ورن و آسيموف به دنياي روانپريشانه داستايوفسكي تحميل نموده است .

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308