جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  13/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > گزارشات

رمان نوجوان فصل نخوانده جايزه هاي ادبي
گروه: گزارشات
منبع: دیدگاههای فرزانه طاهری و مدیا کاشگر

 

هر سال در فصل پاييز موج تازه اي ادبيات ايران را به تلاطم وا مي دارد و جايزه هاي ادبي گوناگوني با رويكرد هاي گاه متفاوت برگزار ميشود.
جايزه هايي چون جايزه ادبي مهرگان، يلدا، گلشيري،انجمن نويسندگان و منتقدان مطبوعات و جايزه ادبي اصفهان از جمله اين جوايز هستند.
اما در ميان اين جوايز تنها جايزه ادبي مهرگان به موضوع ادبيات نوجوان پرداخته و در دو سال پياپي جايزه اي به رمان برتر نوجوان تعلق گرفته است.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، عضو دبيرخانه جايزه ادبي مهرگان(پكا) با ذكر مشخصات رمان نوجوان مي گويد: رمان نوجوان بايد يك اثر تاليفي بوده و از يك نويسنده ايراني كه اين كتاب او باشد مورد داوري قرار مي گيرد.
اشرف ذريت خواه عضو دبير خانه جايزه ادبي مهرگان، بازنويسي افسانه ها و قصه هاي عاميانه را از اين داوري مستثني ميداند و مي افزايد: اين كتابها تاليف محسوب نمي شود و بايد ارزش هاي ادبي، هنري و خلاق نيز مورد قضاوت قرار گيرد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه رمان ها بايد داراي ساختار مناسب براي نوجوانان باشد، اما شرايط كمي همان شرايطي است كه براي رمان بزرگسالان وجود دارد، تصريح مي كند: اين جايزه دو سال است كه براي بهترين رمان نوجوان در نظر گرفته شده است و ساختار نو و تازه اي دارد.
عضو دبيرخانه جايزه ادبي مهرگان در مورد ضرورت پرداختن به رمان نوجوان مي گويد:طي جلساتي كه در اين سه سال در خصوص اين داشته ايم جاي خالي ادبيات كودك و نوجوان را در اين جايزه حس كرديم و در واقع جاي خالي آن در كل ادبيات ايران احساس مي شود و معتقديم كه بايد به ادبيات كودك و نوجوان توجه بيشتري صورت گيرد.
«مديا كاشيگر» دبير جايزه ادبي يلدا نيز در اين خصوص مي گويد: قرار دادن بخشي با عنوان رمان نوجوان بحثي است كه به يك باره نمي توان در مورد آن تصميم گرفت و بايد ببينيم امكانات ما تا چه اندازه اين اجازه را به ما ميدهد.
كاشيگر در ادامه مي افزايد: وقتي يك جايزه جديد راه مي اندازيد مي خواهيد كمبودي را جبران كنيم و به نظرمن خود جايزه يلدا نيز جايزه نوپا و تازه اي است.
وي با اشاره به جايزه هاي ادبي مختلف و زمينه هاي انتخاب اين گونه از ادبيات تصريح مي كند: جوايز ادبي يك دغدغه خاصي دارد و آن دغدغه خاص اين جوايز ادبي را از همديگر متمايز مي كند، اما اين جايزه ها به نوعي مكمل همديگر نيز هستند كه در مورد يلدا، انتخاب كتاب كودك و نوجوان يك زمينه هايي را نياز دارد كه مي توان به تشكيل گروه داوري مناسب و دغدغه هاي واقعي در اين زمينه اشاره كرد و همچنين اين يك پروسه زماني طولا ني مدت است و امكانات خاصي را مي طلبد.

 
   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308