جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  05/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

آفتابي شد
گروه: ضرب المثل

هر گاه كسي پس از از دير زماني از خانه يا محل اختفا بيرون آيد و خود را نشان دهد، اصطلاحأ مي گويند فلاني آفتابي شد. بحث بر سر آفتابي شدن است كه بايد ديد ريشه آن از كجا آب مي خورد و چه ارتباطي با علني و آشكار شدن افراد دارد.

خشكي و كم آبي از يك طرف و وضع كوهستاني، به خصوص شيب مناسب اغلب اراضي فلات ايران از طرف ديگر ، موجب گرديد كه حفر قنوات و استفاده از آبهاي زير زميني از قديمي ترين ايام تاريخي مورد توجه خاص ايرانيان قرار گيرد.

آفتابي شدن از اصطلاحات قنايي است و آنجا كه آب قنات به مظهر سطح زمين مي رسد و گفته مي شود آفتابي شد يعني آب قنات از تاريكي خارج شده به آفتاب و روشنايي رسيده است. اين عبارت بعدها مجازأ در مورد افرادي كه پس از مدتها از اختفا و انزوا خارج مي شوند به كار برده شده است.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837