جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  05/07/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

از كوره در رفت
گروه: ضرب المثل

اين مثل سائره در مورد افرادي به كار مي رود كه سخت خشمگين شوند و حالتي غير ارادي و دور از عقل و منطق به آنها دست دهد. در چنين مواقعي چهره اشخاص پرچين و سرخگونه مي شود، رگهاي پيشاني و شقيقه ورم مي كند ، فريادهاي هولناك مي كشند و خلاصه اعمال و رفتاري جنون آميز از آنها سر مي زند اما ريشه و علت تسميه اين ضرب المثل :

براي گداختن آهن رسم و قاعده براي آن است كه درجه حرارت كوره آهنگري را تدريجأ بالا ميبرند تا آهن سرد به تدريج حرارت بگيرد و گداخته و مذاب گردد ، چه آهنها بعضأ اين خاصيت را دارند كه چنانچه غفلتأ در معرض حرارت شديد و چند صد درجه قرار گيرند، سخت گداخته مي شوند و با صداهاي مهيبي منفجر شده از كوره در مي روند، يعني به خارج پرتاب مي شوند .

افراد سريع التأثر و عصبي مزاج اگر در مقابل حوادث غير مترقبه قرار گيرند آتش خشم و غضبشان چنان زبانه مي كشد كه به مثابه همان آهن گداخته از كوره اعتدال خارج مي شوند و اعمالي غير منتظره از آنها سر مي زند كه پس از فروكش كردن اطفاي نايره غضب از كرده پشيمان مي شوند و اظهار ندامت مي كنند.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837