جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  30/06/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

اگر براي من آب نداشته باشد...
گروه: ضرب المثل

اگر براي من آب نداشته باشد براي تو نان دارد
عقيده و نظر بعضيها در اموري اظهار مي شود كه اگر ديگران را احتمال زيان و ضرر باشد آنها را از آن سود و فايده مي برند. پاسخ اين دسته از مردم همان است كه در عنوان اين قسمت آمده است.
راجع به حاج ميرزا آقاسي صدر اعظم محمد شاه قاجار در برنامه اين مرد عارف و روحاني دو موضوع توپ ريزي و حفر قنوات در صدر مسائل قرار داشت. افزايش توپ را موجب تقويت ارتش و حفر قنات را عامل اصلي توسعه كشاورزي مي دانست. هر وقت فراغتي پيدا مي كرد به سراغ مقنيان مي رفت و آنها را در حفر چاه و قنات تشويق و ترغيب مي كرد.
روزي حاجي ميرزا آقاسي براي بازديد يكي از قنوات رفته بود تا از عمق مادر چاه و ميزان آب آن آگاهي حاصل كند. مقني اظهار داشت :« تا كنون به آب نرسيده ايم و فكر نمي كنم در اين چاه رگه آب وجود داشته باشد.» حاجي گفت:« به كار خودتان ادامه دهيد و مايوس نباشيد. » چند روزي از اين مقدمه گذشت و مجددا حاج ميرزا آقاسي به سراغ آن چاه رفت و از نتيجه حفاري استفسار كرد. مقتني موصوف كه به حسن تشخيص خود اطمينان داشت در جواب حاجي گفت:« قبلا عرض كردم كه كندن چاه در اين محل بي حاصل است و به آب نخواهيم رسيد.»
دفعه سوم كه حاجي ميرزا آقاسي براي بازديد مادر چاه رفته بود ، مقتني سر بلند كرد و گفت:« حضرت صدر اعظم، باز هم تكرار مي كنم كه اين چاه آب ندارد و ما داريم براي كبوترهاي خدا لانه ميسازيم! صلاح در اين است كه از ادامه حفاري در اين منطقه خود داري شود.» حاجي ميرزا آقاسي كه در توپ ريزي و حفر قنوات عشق و علاقه عجيبي داشت و گوش او در اين دو مورد به حرف نفي بدهكار نبود با شنيدن جمله اخير كه مقني اظهار داشت بود از كوره در رفت و فرياد زد.
« احمق ، بيشعور به تو چه مربوط است كه در اين زمين آب ندارد، اگر براي من آب نداشته باشد براي تو نان دارد.»

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837