جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  05/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

سايه تان از سرما كم نشود
گروه: ضرب المثل

در عبارت بالا معني مجازي و استعاره اي سايه همان محبت و مرحمت و تلطف و توجه مخصوصي است كه مقام بالاتر و مؤثر تر نسبت به كهتران و زير دستان مبذول مي دارد. اين عبارت بر اثر لطف سخن نه تنها به صورت امثله سائره در آمده بلكه دامنه آن به تعارفات روزمره نيز گسترش پيدا كرده در عصر حاضر هنگام احوالپرسي يا جدايي و خداحافظي از يكديگر آن را مورد استفاده و اصطلاح قرار مي دهند.

زماني كه اسكندر مقدوني در كورنت بود شهرت وارستگي ديوژن را شنيد و با شكوه و دبدبه سلطنتي به ملاقاتش رفت. ديوژن كه در آن موقع دراز كشيده بود و در مقابل تابش اشعه خورشيد خود را گرم مي كرد اعتنايي به اسكندر ننموده از جايش تكان نخورده است. اسكندر بر آشفت و گفت: « مگر مرا نشناختي كه احترام لازم به جاي نياوري؟» ديوژن با خونسردي جواب داد : « شناختم ولي از آنجا كه بنده اي از بندگان من هستي اداي احترام را ضرور ندانستم.»

اسكندر تو ضيح بيشتر خواست . ديوژن گفت: « تو بنده حرص و آز و خشم و شهوت هستي در حالي كه من اين خواهشهاي نفس را بنده و مطيع خود ساختم.» به قول مولاي روم:

من دو بنده دارم و ايشان حقير

وان دو بر تو حاكمانند و امير

گفت شه، آن دو چه اند، اين زلتست

گفت آن يك خشم و ديگر شهوتست

به قولي ديگر در جواب اسكندر گفت :« تو هر كه باشي مقام و منزلت مرا نداري، مگر جز اين است كه تو پادشاه و حاكم مطلق العنان يونان و مقدونيه هستي؟»

اسكندر تصديق كرد ! ديوژن گفت:« بالاتر از مقام تو چيست؟» اسكندر جواب داد : « هيچ» ديوژن بلافاصله گفت:« من همان هيچ هستم و بنابراين از تو بالاتر و والاترم!» اسكندر سر به زير افكند و پس از لختي تفكر گفت:« ديوژن، از من چيزي بخواه و بدان كه هر چه بخواهي مي دهم.» آن فيلسوف وارسته از جهان و جهانيان ، به اسكندر كه در آن موقع بين او و آفتاب حايل شده بود گوشه چشمي انداخت و گفت :« سايه ات را از سرم كم كن» به روايت ديگر گفت:« مي خواهم سايه خود را از سرم كم كني.»

اين جمله به قدر ي در مغز و استخوان اسكندر اثر كرد كه بي اختيار فرياد زد « اگر اسكندر نبودم مي خواستم ديوژن باشم.»

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837