جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  05/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

با آب حمام دوست مي گيرد
گروه: ضرب المثل

كساني كه به طرز سهل و ساده و بدون تحمل و رنج و زحمت در مقام جلب دوست بر آيند و بيان خوش و حسن خلق را پايه و اساس تحصيل دوست و جلب محبت قرار دهند ضرب المثل بالا در مورد آنان به كار برده شده مي گويند « فلاني با آب حمام دوست مي گيرد.»

از آداب ديگر در حمام عمومي خزينه دار قديم اين بود كه اگر تازه واردي كسي از آشنايان و بستگان نزديك و بزرگتر از خود را در صحن حمام مي ديد فورا به خدمتش مي رفت و به منظور اظهار ادب و احترام او را مشت و مال مي داد يا اينكه ليف صابون را به زور و اصرار از دستش مي گرفت و پشتش را صابون مي زد. سنت ديگر اين بود كه هر كس وارد خزينه حمام مي شد به افرادي كه شست و شو مي كردند سلام ميكرد و ضمنا در همان پله اول خزينه دو دست را زير آب كرده كفي از آب خزينه بر مي داشت و به يكايك افراد حاضر از آن آب حمام تعارف مي كرد .

براي تازه وارد مهم و مطرح نبود كه افراد داخل خزينه از آشنايان هستند يا بيگانه به همه از آب مفت و مجاني تعارف مي كرد و مخصوصا نسبت به افراد بيگانه بيشتر اظهار علاقه و محبت مي كرد زيرا آشنا در هر حال آشناست و دوست و آشنا احتياج به تعارف ندارند. اگر آدمي بتواند از بيگانگان با آب حمام دوست بگيرد كمال عقل و خردمندي است زيرا آب حمام آبي است بي قابليت و تعارف آن هم تعارفي است كه يكشاهي خرج بر نمي دارد .

در هر صورت اين رسم از قديمترين ايام يعني از زماني كه حمام خزينه به جاي آب چشمه و رودخانه براي نظافت و پاكيزگي مورد استفاده قرار گرفت معمول گرديد و چه بسا دوستي و صميميتي كه از اين رهگذر پايه گذاري شد و چه بسا افرادي كه با آب حمام دوست گرفته اند.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837