جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  30/06/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

صنار جگرك سفره قلمكار نمي خواد!
گروه: ضرب المثل

هر گاه امري كوچك را بزرگ جلوده دهند و پيرامون آن سخن پردازي و قلمفرسايي كنند عبارت بالا از باب تعريض و كنايه گفته مي شود.

آقا محمد خان چيزي نداشت و هنگام خروج از شيراز به قدري تنگدست بود كه به پول آن زمان يعني دويست سال قبل فقط دو پول موجودي او را تشكيل مي داد كه كمترين واحد پول آن روزگار و معال دويست دينار (يك عباسي) امروزي بوده است.

چون به نخستين منزل رسيدند براي آنكه در پول صرفه جويي كرده بتواند خود را به اصفهان برساند تدبيري انديشيد به اين شرح كه از دكان نانوايي يك عددنان سنگك به مبلغ يك پول خريد و بر دكان جگرك فروشي رفت و يك پول جگرك خواست .

همين كه فروشنده جگرك را در ميان نان گذاشت و نان اندكي چرب شد به بهانه اينكه جگر تازه نيست و مانده است آن را پس داد و بدين وسيله نان سنكگ را كه اندكي چرب شده بود با جلو دارش خورد و سد جوع كردند.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837