جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  30/06/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

پارتي بازي
گروه: ضرب المثل

هرگاه در كشوري قدرت تشكيلاتي وجود نداشته باشد و مصادره امور و متصديان مسئول قائم به وجود خود نباشد ، پيداست كه توصيه و سفارش و اعمال نفوذ از طرف ارباب قدرت در چنين سازمان و تشكيلاتي نقش اساسي بازي مي كندو موجب مي شود كه صالحان گوشه عزلت گيرند و طالحان به مسندعزت نشينند .

اين اعمال نفوذ و توصيه بازيها را در عرف اصطلاح ايران پارتي بازي گويند در حاليكه معني و مفهوم لغوي اين ضرب المثل با آنچه را كه مقصود و منظور ما مي باشد تباين كامل دارد . پارتي لغتي است فرانسه به معناي حزب و پارتي بازي همان حزب بازي است كه دردنياي امروز هيچ گونه بحث و ايرادي بر آن وارد نيست .

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837