جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  30/06/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

تفنگ حسن موسي هم نزد
گروه: ضرب المثل

آدمي براي تحقق آمال و آرزوهاي خويش به هر وسيله اي كه متصورباشد توسل مي جويد . وقتي كه از همه طريق مايوس شد و آخرين مرجع اميدش هم نتوانست كاري انجام دهد به ضرب المثل بالا تمثل جسته مي گويد:« اين تفنگ حسن موسي هم نزد » يعني آخرين تير تركش هم به هدف اجابت اصابت نكرده است .

بهترين تفنگسازان اخير ايران سه نفر بودند به اسامي حاج مصطفي و حسن و موسي . حسن و موسي با يكديگر شريك بودند و هر كدام در قسمتي از كارهاي تفنگسازي تخصص داشتند لذا تفنگهاي ساخت آنها بهتر و دقيقتر از تفنگهاي حاج مصطفي و سايرين بوده است .

تفنگ ساخت حسن و موسي كه اختصاراً تفنگ حسن موسي گفته مي شد در هدف گيري مشهور بود كه كمتر به خطا مي رفت . باين جهت شكارچيان و تيراندازان غالباً تفنگ حسن موسي مي خريدند و اطمينان داشتند كه در موقع تيراندازي بالا و پايين نمي زند و دقيقاً به هدف اصابت مي كند .

از آنجايي كه تفنگ حسن موسي مورد كمال اطمينان بود و شكارچيان با در دست داشتن اين نوع تفنگ به موفقيتشان كاملا اميدوار بودند لذا چنانچه احيانا تفنگ حسن موسي هم در نشانه زني به خطا مي رفت موجب ياس و نوميدي تيرانداز و شكارچي مي شد و ديگر دست و دلش به شكار نمي رفت و در پاسخ سئوال كنندگان مي گفت : تفنگ حسن موسي هم نزد و معني استعاره اي آن كنايه از اين است كه همه چيز تمام شد و در انجام مقصود راه چاره و علاج ديگري متصور نيست .

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837