جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  05/02/1403
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > افسانه ها و فرهنگ توده

كاوش عمومي فولكلور

گروه: افسانه ها و فرهنگ توده

براي جمع آوري منظم فولكلور همه مناطق كشور، دولت بايد به وسيله بخشنامه دانشمندان، هنرمندان و كارمندان فرهنگ و ادارات دولتي را دعوت بكند كه در اين كاوش شركت بكنند.
همچنين بايد توضيح بدهند كه اين تحقيقات منحصرأ جنبه علمي دارد و هيچ ربطي باسياست ، مذهب و غيره در بر نخواهد داشت.
شاگردان دبستانها و دبيرستانها مي توانند اطلاعاتي از خانواده و از اطراف خود بدست بياورند. بايد حس كنجكاوي آنها را تحريك كرد، زيرا به وسيله تشويق و راهنمايي برخي از آنها مي توانند كمكهاي شاياني در اين زمينه بكنند .
اشخاص تحصيل كرده ادارات دولتي هر كدام در رشته خود و نسبت به تماسي كه با مردم دارند ممكن است اطلاعات گرانبهاي به دست بياورند و بالاخره هركس در اطراف خود و خانواده اش با كساني معاشر است كه مي تواند محفوظات آنها را ياداشت بكند .

زيرا در اين موقع كه تغييرات و تحولات عميق در در جامعه بشر انجام مي گيرد، هر فرد تحصيل كرده بايد پي به اهميت مطالعات اجتماعي برده و نه تنها تكليف بلكه وظيفه خود بداند كه در اين زمينه آنچه از دستش بر ميايد فروگذار نكند.
موضوع فولكلور مخصوصا نتيجه پرورش و فعاليت دسته جمعي يك ملت است كه ناچار مربوط به روانشناسي و جامعه شناسي مي گردد.
روزنامه و مجلات محلي نيز به نوبه خود مي توانند مردم را تشويق كنند و قسمتي از روزنامه و يا مجله خود را به چاپ فولكلور محلي اختصاص بدهند و بخشنامه ها و پرسش نامه ها را بااطلاع عموم برسانند.
باستانشناس، ستاره شناس، گياه شناس، متخصصين اقتصاد و دادگستري و كشاورزي ، پزشك، زبان شناس، جغرافي دان و مهندس هر كدام بنوبه خود مي توانند تحقيقات علمي بسيار جالب توجه در فولكلور بكنند.
مثلا ضبط لغات محلي و زبانهاي بومي همچنين جمع آوري افسانه ها و قصه ها و ترانه ها نه تنها كمك گرانبهايي به علوم و فرهنگ فارسي خواهد بود بلكه ممكن است زمينه هاي تازه و بكري در شعر و هنر و ادبيات فارسي ايجاد بكند. براي موضوعهاي مفصل ممكن است تقسيم كار قايل بشوند و ديري نخواهد كشيد كه در هر محلي اشخاص با ذوق و كارشناس به وجود بيايند .
اسناد و مداركي كه جمع آوري مي شود ، تمام آنها بايد به دقت نگهداري و با ذكر نام گرد آورنده چاپ و منتشر گردد. زمانيكه همه اين اسناد چاپ و در دسترس متخصصين گذارده شد مي توان فولكلور سر تاسر كشور را به طور دقيق مطالعه و مقايسه و طبقه بندي كرد.
سايت آي كتاب آمادگي دريافت و انتقال و چاپ فولكلور هاي ايران را دارد.

قسمت قبل   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837