جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  13/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

قاپش پراست
گروه: ضرب المثل

اصطلاح مثلي بالا به كسي گفته مي شود كه كهنه قالتاق و ناقلا باشد ، در تسلط و غلبه بر حريف ترس و بيمي به خود راه ندهد و با اعتماد و اطمينان كامل مبارزه كند . به همين مناسبت در مورد هر يك از افراد كاربر وآزموده گفته مي شود :« قاپش پر است » يعني پشت بند و پشتوانه قوي دارد .

اكنون ببينيم قاپي كه پر باشد چه ملازمه و ارتباطي با كاربري و آزمودگي پيدا ميكند . قاپ در بازيهاي معمول ومتداول ايران استخوان پاشنه پا و سر زانوي گوسفند است كه به انواع مختلف از قبيل سرپا وسه قاپ و چهار قاپ و پنج قاپ و جز اينها با آن بازي مي كنند .

در قاپ بازي هر يك از بازيكنان يك شاه قاپ ميان دوانگشت دست دارد و در خارج از دايره بازي متناوبا و پشت سرهم با شاه قاپش به قاپهاي وسط دايره مي زند . پيداست هر كس توانسته باشد قاپهاي بيشتري را بزند و از دايره بازي خارج كند برنده شناخته مي شود . شاه قاپ همان طوري كه از نامش پيداست بزرگتر از قاپهاي معمولي است و غالبا استخوان پاشنه پا يا سر زانوي قوچ كوهي و بز كوهي را كه قدري بزرگتر است شاه قاپ انتخاب مي كنند .

شاه قاپ را به دوشكل روغن كشي مي كنند : يكي آنكه سطح اسب يا خر قاپ را در برابر آفتاب قرار مي دهند تا روغن آن سطح نزول كرده در سطح ديگر فرو نشيند و سطح اخير را سنگينتر كند . چنين قاپي به مناسبت سنگين شدن سطح خر به صورت اسب و يا بالعكس مي ايستد . اين نوع قاپها را روغن كشيده واين كار را روغن كشي مي گويند .

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837