جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  30/06/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

حقه بازي
گروه: ضرب المثل

حقه بازي در اصطلاح مجازي به معني تردستي و شعبده بازي و طراري آمده و حقه باز كسي است كه تردست و شعبده باز و فريبنده و مكار و بامبولباز باشد . چون ريشه حقيقي و مورد استعمال آن دانسته شود معني و مفهوم مجازي آن به دست خواهد آمد .

حقه كه به عقيده علامه دهخدا تحريفي از اوقيه و وقيه است ظرف كوچك و مدوري است كه سابقاً بيشتر از چوب يا عاج شاخته مي شد و در آن الماس و لعل و مرواريد و داروهاو معاجين و عطريات مي نهادند و در سفر و حضر مورد استفاده قرار مي دادند .

حقه فايده ديگري هم داشت و آن اينكه افراد تردست و شعبده باز در بساط معركه گيري ضمن شيرينكاري چيزي را در زير حقه مي نهادند و چون حقه را برمي داشتند آن شي ء بر جاي نبود و گاهي چيز ديگر به جاي آن شي ء از درون حقه بيرون مي آوردند و يا به شكل ديگر :

« چندين مهره كوچك را در زير حقه سرنگون مخفي كنند و با تردستي و چابكي گاهي تمام مهره را در زير يك حقه و گاهي هر يك را در زير حقه هاي علي حده جمع مي نمودند .» امروزه هم بساط حقه بازي در همان مايه ولي به صورت بهتر و مدرن در گوشه و كنارجهان و ايران معمول است و مخصوصاً در كافه ها از حقه بازها و اين گونه حقه بازيها براي جلب مشتري استفاده مي كنند .

بدون شك ريشه اصلي و اساسي ضرب المثل حقه بازي از اين نوع تردستي و بازي با حقه سرچشمه گرفته است كه در تداول عوام فارسي زبانان افراد نيرنگباز و محيل و مكار را به حقه بازي تشبيه و تمثيل مي كنند .

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837