جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/09/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

گربه رقصاني
گروه: ضرب المثل

گربه رقصاني كنايه از كارهاي بي مغز و مايه و اعمال كودكانه است . يا به تعبير ديگر دركارها مانع به وجود آوردن ، كاري را به تاخيرانداختن ، تعلل و امروز و فردا كردن در اداي حقي كه در تمام موارد با ضرب المثل بالا تشبيه و تمثيل مي شود .

اكنون بايد ديد كه رقص گربه يا به اصطلاح ديگر گربه رقصاني با اعمال بي مغز و بي رويه و تاخير در امور چه ارتباط و بستگي دارد . در ازمنه قديم نه عروسك صامت پيدا مي شد و نه عروسك ناطق پس بهترين راه چاره براي دختر بچه ها اين بود كه بچه گربه ملوس و مانوسي را كه در غالب خانه ها نگاهداري مي شد با همان تكه پارچه ها قنداق كنند يعني دستها و پاهايش را در درون قنداق قرار دهند تا پنجه نزند و فرار نكند.آنگاه او را در بغل گرفته در گوش او لالايي بخوانند تا به زعم خويش او را بخوابانند .

گاهي هم به اين حد قناعت نكرده به قول شادروان مستوفي :« دختر بچه ها گربه را قنداق مي كردند و سردست گرفته مي رقصانيدند كه گربه رقصاني كنايه از همين كارهاي بي مغز و مايه بچگانه است .»

اتفاقاً گربه را قنداق كردن و رقصانيدن در مازندران ما هم معمول و متداول بود و شايد در بعضي روستاها نيز هنوز معمول و رايج باشد . سابقاً بچه گربه ها به قدري ملوس و مانوس بودند كه براي بزرگترها در هنگام فراغت و براي دختر بچه ها در همه حال وسيله سرگرمي و نشاط به شمار مي آمدند و كمبودها را از لحاظ تفريح و انبساط خاطر و رفع بيكاري بدان وسيله جبران مي كردند .

البته بزرگترها با انگشتان دست و دستمال و رشته هاي تسبيح كه غالباً در دست داشتند بچه گربه ها را به بازي مي گرفتند و دختر بچه ها از ترس آنكه بچه گربه ها با ناخنهاي تيزش پنجه نزند او را قنداق كرده به اصطلاح گربه رقصاني مي كردند ولي امروزه نه آن بچه گربه ها را در خانه نگاهداري مي كنند و نه برنامه هاي متنوع راديو و تلويزيون و دستگاههاي ضبط صوت و نوارهاي موسيقي و بازي هاي كامپيوتري مجال چنين تفنن را مي دهد .

به هرحال گربه رقصاني از مشغوليات شيرين و لذت بخش دختر بچه ها در ازمنه گذشته بود و اين وسيله سرگرمي و نشاط آن چنان مورد توجه و عنايت اطفال قرار داشت كه رفته رفته به صورت ضرب المثل درآمده هركار بي رويه و بچگانه را كه نفع و فايدتي برآن متصور نباشد به آن تشبيه و تمثيل كرده اند .

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837