جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  03/07/1401
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

گرگ باران ديده
گروه: ضرب المثل

اين تركيب وصفي كه اكنون به صورت ضرب المثل درآمده كنايه از افراد مجرب و آزموده است كه گرم و سرد روزگار را چشيده ، نشيب و فراز زندگي را در نور ديده ، در بوته سختيها و دشواريها آبديده شده باشند .

مثل بالا بيشتر درمحل ذم و كمتر به منظور مدح و ستايش به كار مي رود . علامه دهخدا در مورد اين مثل سائر و مصطلح معتقد است كه :« گرگ بچه از باران مي ترسد و در وقت باران از سوراخ خود بيرون نمي آيد هرچند گرسنه و تشنه باشد ، اما چون گرگي بيرون خانه خود باشد و از اتفاقات ، او را باران درگيرد و ببيند از او آفتي و ضرري نمي رسد بار ديگر دلير مي شود و از باران خائف نمي گردد .»

اگر به همين دليل و علت بسنده كنيم بايد بگوييم گرگ بچه باران ديده ! نه گرگ باران ديده ، زيرا واژه گرگ در اين تركيب وصفي ناظر بر گرگهاي بزرگ است كه در صحاري و بيابانها به دنبال طعمه تلاش و دوندگي مي كنند . اگر غرض و مقصود گرگ بچه بود اولاً گرگ بچه را به جاي گرگ در مثل بالا به كار مي بردند .

شادروان دكتر محمد معين هم در فرهنگ جامع و بي نظير خود به نقل از ساير فرهنگها ذيل واژه گرگ راجع به ريشه اين ضرب المثل مي نويسد :« گويند گرگ از باران مي ترسد و در باران از سوراخ خود بيرون نمي آيد اما همين كه در صحرا باشد و باران بخورد ديگر ترسش مي ريزد .»

ولي از همه ي اينها محتمل تر « گرگ بالان ديده » ميباشد كه در اينجا معني لغوي «بالان» به معناي دام و تله است . يعني گرگي كه يكبار در تله افتاده باشد و يا از دام و كمين شكارچي رسته باشد تجربه اي گرانبها دارد و بقولي ديگر گرفتار نخواهد شد .

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837