جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  02/03/1403
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

مرغ از قفس پريد
گروه: ضرب المثل

در مبارزات سياسي و نظامي واجتماعي اگر يكي از دو طرف متقابل و متخاصم احساس ضعف و زبوني كند و قبل از آنكه به دست مخالفان افتد ميدان مبارزه را ترك گفته به محل امني دور از چشم دشمنان پناه ببرد ظرفا و نكته سنجان، حتي همان جبهۀ مخالف كه نقش خويش را براي دستگيري حريف بر آب مي بينند از باب جد يا هزل مي گويند:«مرغ از قفس پريد.» يعني از چنگ ما خلاص شد و از دامي كه برايش چيده بوديم در رفت.

اين ضرب المثل كه در چند سال اخير گاهگاهي مورد استفاده قرار گرفته است در كشور انگلستان ريشه گرفته و داستان تاريخي شيرين و عبرت انگيزي دارد كه احتمالاً به اين شرح است:

در سال 1625 ميلادي پس از جيمز اول پسرش پرنس ويلز به نام چارلز اول در بيست و پنج سالگي به جاي پدر بر تخت سلطنت انگلستان نشست. در آغاز سلطنت گمان مي رفت كه چارلز شارل بر خلاف پدر به حكومت تمكين كند و مصوبات پارلمان را محترم شمارد ولي سه بار انحلال پارلمان انگلستان كه به فرمان او انجام گرفت تصور هر گونه اميد و خوشبيني را به يأس و بدبيني مبدل ساخت زيرا چارلز فقط به هنگام ضرورت و اضطرار و استقراض در مقام افتتاح مجلس بر مي آمد و چون حاجت را مقرون اجابت نمي ديد با توجه به كوچكترين مخالفتي كه از طرف نمايندگان ابراز مي شد مجلس را منحل و مخالفين را تحت فشار و شكنجه قرار مي داد.

آخرين پارلماني كه در زمان سلطنت چارلز افتتاح شد از آن جهت كه مدت سيزده سال (1640-1653 ميلادي) به طول انجاميد از طرف مردم و تاريخ نويسان به پارلمان طويل موسوم گرديد. نمايندگان اين پارلمان از روز اول مصمم شدند كه حكومت مطلقه را براندازند و مذهب انگليس را به مذهب پوريتن ( puritain، پوريتن ها قومي از مسيحيان هستند كه به ظاهر انجيل عمل كنند و متعصب و متعبد باشند (نقل از: لغتنامۀ دهخدا).) تبديل كنند لذا هنوز چند روز از افتتاح پارلمان نگذشته بود كه استرافورد و لود دو نفر از وزراي متعصب حكومت استبدادي را به عنوان خيانت به پاي محكمه كشيده اولي را في المجلس سر بريدند و دومي چهار سال بعد به قتل رسيد. آن گاه مجلس عامه براي آنكه دست چارلز را از انحلال پارلمان كوتاه كند قانوني گذرانيد كه به موجب آن شاه نمي توانست بدون اجازۀ مجلس امر به انحلال دهد.

چندي بعد چون خيانت ديگري از چارلز ديدند و شورش كاتوليك مذهبان ايرلند را به تحريك نهايي او تشخيص دادند لذا قانوني گذرانده اختيار لشكركشي و انتخاب افسران را هم از او سلب كردند. چارلز اول چون پارلمان را كاملاً بر خود مسلط ديد درصدد اعمال قدرت و ارعاب مخالفان برآمد و با وجود آنكه نمايندگان مجلس از هر جهت مصونيت داشته اند روزي بدون اطلاع قبلي به پارلمان رفت تا پنج نفر از سران مخالفان را دستگير و توقيف نمايد ولي چون نمايندگان مخالف قبلاً از جريان توطئه آگاه شده بودند آن روز را به مجلس نيامدند و خود را پنهان كردند يعني در واقع:

مرغان از قفس پريده بودند. عبارت بالا از آن تاريخ به بعد در تمام جهان و به زبانهاي مختلف ضرب المثل گرديده است.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837