جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  20/11/1401
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

نانش بده، نامش مپرس
گروه: ضرب المثل

بعضيها هنگام احسان و نيكوكاري هم دست از تعصب و تقيد برنمي دارند و از كيش و آيين و ساير معتقدات مذهبي سائل مستمند پرسش مي كنند به قسمي كه آن بيچاره به جان مي آيد تا پشيزي در كف دستش گذارند در حالي كه نوع پروري و بشر دوستي از آن نوع احساسات و عواطف عاليه است كه ايمان و بي ايماني را در حريم حرمتش راهي نيست به راه خود ادامه مي دهد و هر افتاده اي را كه بر سر راه بيند دستگيري مي كند.

احسان و نيكوكاري با دين و مسلك تلازمي ندارد و بيچاره در هر لباس بيچاره است و گرسنه به هر شكلي قابل ترحم مي باشد. وقتي كه آدمي را قادر حكيم علي الاطلاق به جان مضايقت نفرمود افراد متمكن و مستطيع مجاز نيستند به نان دريغ ورزند.

اگر چنين موردي احياناً پيش آيد جواب اين زمره از مردم را با استفاده از عبارت مثلي بالا مي دهند و مي گويند: نانش بده، ايمانش مپرس.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837