جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  07/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

درباره جايزه ادبى والس
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: سينا

جايزه ادبى والس در يك حوزه محدود نمى ماند.

اين جايزه كه سال قبل در زمينه داستان كوتاه برگزار شد، امسال ( ۱۳۸۵ ) به نقد ادبى اختصاص يافته است و سال آينده هم به شعر يا تئورى و نظريه هاى ادبى.جايزه والس توسط جمعى از جوانان شاعر و نويسنده بنيان گذاشته شده است، كسانى چون عليرضا بهنام، سعيد طباطبايى، حجت بداغى و... كه در كارنامه هر يك از آنها مجموعه شعر يا داستانى، يا اين كه يادداشت هايى درباره مباحث روز ادبى به چشم مى خورد.
سعيد طباطبايى، دبير جايزه ادبى والس در گفت وگويى با خبرگزارى سينا جزئيات اين جايزه را شرح مى دهد: از ابتدا كه فكر جايزه والس به وجود آمد تصميم گرفتيم كه هر سال با دوره قبل آن تفاوت كند. به اين معنا كه يك سال داستان كوتاه باشد، سال بعد نقد ادبى و سال هاى بعد هم شعر، رمان و تئورى و نظريه هاى ادبى. يعنى جايزه در پنج زمينه متفاوت اهدا شود و به شكل دوره هاى پنج ساله باشد.
وى درباره انتخاب نقد ادبى به عنوان موضوع اين دوره جايزه والس مى گويد: اين انتخاب به دليل شرايط حاكم بر عرصه ادبيات ايران بود. به گمانم، ادبيات ما از نظر نقد ادبى يا تئورى و نظريه هاى ادبى در وضعيتى بحرانى به سر مى برد. نقدهايى كه بر روى كتاب ها نوشته مى شود، در كل نقدهاى خوبى نيست. كتاب ها به خوبى معرفى و تحليل نمى شود و شايد دليل اصلى اش اين باشد كه هنوز منتقد ادبى در ايران شخصيت حرفه اى خود را پيدا نكرده.
نقد ادبى در ايران آن جايگاهى را كه بايد داشته باشد، ندارد. از طرفى ديگر، در جامعه ادبى ما جايزه اى مستقل از جوايز ديگر براى نقد ادبى در نظر گرفته نشده بود، اگر هم جايزه اى براى نقد ادبى اهدا مى شد در كنار جوايز شعر و داستان بود. اينها انگيزه ما براى برگزارى جايزه والس در زمينه نقد ادبى شد. در نظرخواهى ها نيز فعالان ادبيات از اين حركت استقبال كردند.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837