جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > گزارشات

يك صدومين سالروز مرگ آنتوان چخوف
گروه: گزارشات

چخوف در سال 1904 در گذشت و در هنگام مرگ تنها 44 سال داشت.

آنچه چخوف را از ساير نويسندگان روسي متمايز مي كند تسلطش بر روح و روان انسان است هر چند چخوف را استاد سبك هاي تراژدي و طنز مي دانند ولي ادبيات و انديشه هاي او پر شاخه و چند سويه است و به همين دليل هنوز زنده است چرا كه قابليت هاي متنوع و مختلفش را در طول زمان به نمايش مي گذارد.

شخصيت هاي كه چخوف در داستان هايش استفاده كرده است سه قسم مي باشند:

1). انسانهايي كه ذاتي روستايي دارند ، كه شامل فئودالها و موژيك هاي ابله هستند و از ذاتي حراف و پرگو و فانتزي بر خوردارند ذلتي كه با پيشرفت و گسترش شهرهايي مانند مسكو و سن پطرز بورگ، دچار وضعيت تراژديكي شده است.

2). راويان و قهرماناني كه فرد گرا هستند ، اين روايان كه در داستانهاي چخوف وجود دارند از معدود شخصيت هايي هستند كه مي توانند در پهنه و طول داستان حركت كنند، افرادي مانند پزشكان و دانشمندان كه وضعيت حقارت بار پيرامون خود را درك مي كنند ولي تنها به نظاره آن نشسته اند يعني درست در نقطه مقابل انديشه اخلاقي تولستوي.

3). شخصيت هايي كه طبقه متوسط و پائين دست شهري را نمايش مي دهند چخوف كه در اين عرصه به ميراث نيكلاي گوگول توجه داشته است ، فرم و ساختاري براي اين تصوير ساخته است كه تا به امروز برداشت ها و تفاسير مختلف و حتي متضادي را در پي داشته است.

شاخه هاي مهم اين شخصيت ها ي آثار چخوف عبارتند از:

الف). وضعيت عمومي نا مساعد مالي و خانوادگي

ب). خستگي و افسردگي ناشي از هياهوي شهر

ج). عدم توانايي در ايجاد تشخيص متني و... كه در مجموعه موجودي ترسو بي هويت و ضعيف را مي سازند، همان شخصيت هاي جاوداني آثار چخوف.

انسانهايي كه در فضاهاي تنگ شهري - روابط نا سالم و از همه مهمتر ظهور بورژوازي به عنوان فئو داليسم مدرن تبديل به شخصيت هاي بي تكلف و سر گردان تبديل مي شوند . تصويري كامل از انسان شلخته شهر كه حاصل مدرنيسم نا كارآمد خاص حكومت اشرافي روس بود، همانگونه كه چخوف تاريخ حماقت جامعه روس را در آدم هاي مبتذل ( دسته اول) طراحي كرد چخوف همواره از موقعيت هاي مي نويسد كه در آنها مرزهاي قصه هاي رئاليستي و پوپو ليستي به هم نزديكترند، هر چند با استفاده از فضا پردازيها و عدم بيانگري، اين انسانهاي فكاهي را تبديل به موجوداتي ترحم برانگيز و تخريب شده مي كند. رئاليسمي كه او خلق كرد ريشه در عوام باوري روزمره اي دارد كه جامعه آن را تحت تأثير حاكميت پذيرفته است، زيرا چخوف در دوران امپراطوري خاندان رومانف مي زيست و وضعيت اجتماعي انسان روس را با توجه به شرايط حاكم سياسي( هرج و مرج ها و جنگ هاي عقيدتي) تجزيه و تحليل مي كرد.

مجموعه اي از عوامل ياد شده سبب مي شود تا داستانهاي چخوف از دينا ميسمي كامل بر خوردار باشد و حتي صد سال پس از مرگش به حركت و پويايي خود ادامه دهد و اين گرانبها ترين ميراثي است كه يك انديشمند براي آيندگانش به جاي مي گذارد.

 
   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837