جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  07/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

مرد مرد ؛ كتابي درباره مردان
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: رابرت بلاي
منبع: فريدون معتمدي
اطلاعات بیشتر

خواندن اين كتاب به تمام مردان و به ويژه به تمام زنان توصيه مي شود.

رابرت بلاي، شاعر، مترجم و يك سخنور بين المللي است. كتاب هاي شعر او جايزه هاي بسياري از جمله جايزه ي مهمNational Book Award را به خود اختصاص داده است.
كتاب مرد مرد (آيرون جان) اولين كتاب نثر اوست، كه در سال نشر در ليست پرفروش ترين كتاب هاي آمريكا قرار گرفت.
اين كتاب دست آورد 10 سال كار بلاي با مردان در طي جلسه ها و همايش هايي است كه او به آن ها كمك مي كرد تا معناي ژرف رشادت و مردانگي را دوباره كشف كنند. معنايي كه وراي عقايد و باورهاي سطحي جامعه ي امروزي آن ها است.
بلاي با استفاده از داستان هاي كهن تصاويري از توانمردي و مردانگي سرزنده كه هم حامي است و هم در تعادل احساسي و رواني را براي ما ترسيم مي كند. روشي همچو مولوي كه در مثنوي معنويش با استفاده از داستان هاي عاميانه سعي در آشكار كردن عمق معنويت مي نمايد.
بلاي قصه ي آريايي آيرون جان را كه قدمتي چندين هزار ساله دارد، چارچوب كتابش قرار مي دهد. در اين داستان، مردي باستاني سراپا پوشيده از مو، پيرِ راه پسر بچه اي مي شود و هر ماجرا در داستان، به منزله ي پله اي در راه رشد به طرف مردانگي، مورد بحث قرار مي دهد.

بلاي به بازگويي قصه مي پردازد و گاه به گاه مي ايستد و به انديشه و گفت و گو مي پردازد و سعي در روشن كردن مراسم ورود نوخطان به مردانگي مي كند. بلاي متوجه شد كه مردان جوان به همان اندازه كه محتاج آب هستند، تشنه ي پدر يا راهبر هم هستند. شماري از مردان امروزه در فراق راهبر يا پدر مسئول، يا راه افراط در مال اندوزي را انتخاب مي كنند يا در راه معنويات غرق مي شوند. قصه ي آيرون جان راهي به سوي بازيافت مردانگي را نشان مي دهد كه بلاي آن را "پهلوان درون" مي نامد. وظيفه ي اين پهلوان تهاجم و خشونت نيست. بلكه وظيفه ي اين پهلوان با عزم پويايي در پي كشف و دفاع از آن چه كه ما عميقاً عاشق آنيم است.
قصه ي آيرون جان، هم زمان ديدي جديد و ديدي بسيار كهن به مردانگي مسئول و بالغ است. ديدگاهي كه عمق، روشني، سرزندگي و همبستگي را در خود دارد. اين كتاب از نيروي داستان هاي كهن براي رهنمايي و بيان ژرف ترين حقايق استفاده مي كند.
اين كتاب ما را متوجه ي خواسته ها، احتياج ها و كشش هاي دروني و بيروني جوانان مي كند و نشان مي دهد كه چگونه رفتار و گفتار مردان و زنان مسن تر مي تواند تأثيراتي عميق بر روي روان جوانان داشته باشد. از اين رو كتابي مفيد براي معلمان، مربيان و پدران و مادران است. همچنين آگاهي دقيق به زنان براي درك بهتر مردان زندگي شان مي دهد. به مرد اجازه مي دهد كه خود را بهتر بشناسد و اين سوال در ذهن او مطرح مي كند كه "زندگي او واقعاً در خدمت چيست؟" و جواب اين پرسش نهايتاً زندگي او را متحول خواهد كرد.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837