جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  13/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

هوا پس است
گروه: ضرب المثل

عبارت بالا و يا به اصطلاح ديگر پس بودن هواي كار كنايه از اين است كه در كاري كه به آن مشغولند موانعي وجود دارد و تا رفع مانع، انجام پذير نخواهد بود. هواي كار را داشتن كه در مورد كمك و مساعدت به افراد به كار مي رود نيز مشتق از همين ريشه است.

1- براي ماهيگير وقتي هوا پس است كه صاف و آفتابي باشد.


2- براي گازر وقتي هوا پس است كه تيره و باراني باشد.


3- براي كشاورز وقتي هوا پس است كه در مراحل سه گانه آبياري و درو و جمع آوري محصول، هوا به ترتيب آفتابي و تيره و ملايم باشد.

در هر صورت عبارت هوا پس است از اصطلاحات اين سه دسته مخصوصاً ماهيگيران است كه چون هوا را مساعد نبينند با گفتن عبارت مزبور اداي مقصود مي كنند و اين عبارت بر اثر اهميت موضوع رفته رفته صورت ضرب المثل پيدا كرده عنداللزوم مورد استفاده و استناد قرار گرفت.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837