جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  12/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

هيچ دويي نيست كه سه نشود
گروه: ضرب المثل

علامه دهخدا عبارت بالا را به اين صورت هم نقل كرده است: « هيچ دويي نيست كه سه نشود. خدا سيمش را خير كند» كه در هر صورت كنايه از اين ست كه اگر مطلبي دوباره تكرار شود در دفعه سوم به احتمال قريب به يقين تكرار خواهد شد.
ميدانيم در كتاب مجمع الامثال راجع به ريشه اين عبارت مي گويد كه چون شخصي با وجود سه بار مزاوجت و زناشويي در امر مباشرت و تصرف زوجه توفيق حاصل نكرد لذا مثل بالا مصطلح گرديد و مجازاً در مورد افرادي كه در انجام مقاصد خويش عاجز باشند و توفيق حاصل نكنند به كار برده مي شود.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837