جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  13/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

يك « واو» نبايد كم و زياد شود
گروه: ضرب المثل

عبارت بالا كنايه از اصرار و پافشاري در امري مهم و لايتغير است كه مجري يا مجريان نبايد به خلاف دستور و فرمان عمل كنند.
به طوري كه مي دانيم قرآن كريم به منظور هدايت و ارشاد افراد بشر كه در اعصار مختلف و اقليمهاي گوناگون به سر برده و مي برند نازل شده بدين جهت هيچ گاه اقتضاي زمان و مكان در اركان رهبري آن خلل و عللي وارد نمي سازد زيرا قوانين آن بر موازين فطرت آدمي تنظيم شده جنبه كلي و همگاني دارد و از هر جهت تغيير ناپذير خواهد بود.
كتاب آسماني قرآن مجيد براساس همين اصل كلي و لايتغيير بودن الزاماً از هر گونه تحريف و دخل و تصرفي بايد مصون باشد تا هر كسي به ميل وارده و نفع شخصي نخواهد و نتواند كلمه يا حرفي را از آن حذف و يا بر آن بيفزايد.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837