جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  16/03/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > سينما

سينماي صامت
گروه: سينما

اوانس گريگوري اوگانيانس يا اوهانيان (1279 ـ 1340 ش) مهاجري ارمني بود كه در قفقاز به دنيا آمد و گويا، تحصيلش را در مدرسة سينمايي مسكو به پايان رسانيد او در 1308 ش به ايران آمد و سال بعد ، نخستين مدرسة سينمايي ايران را به نام مدرسة آرتيستي سينما يا پرورشگاه / ورزشگاه آرتيستي سينما بنياد گذاشت. سپس با ياري تعدادي از ديپلمه‏هاي دورة نخست اين مدرسه آبي ورابي نخستين فيلم بلند داستاني صامت ايران را به فيلمبرداري معتضدي(با دوربيني از نوع گومون) ساخت و از 12 دي 1309 ش درسينما ماياك به نمايش درآورد. فيلم، جُنگي كمدي بود، به اقتباس از فيلم هاي كارل شنستروم وهارالد مادسنمعروف به پات و پاتاشون*، دو كمدين دانماركي كه در ايران محبوبيتي داشتند.

از آبي ورابي استقبال شد. و اوگانيانس، حاجي آقا آكتور سينما را در 1311 ش، به فيلمبرداري دستيار معتضدي (پائولويوتومكين) جلوي دوربين برد. حاجي آقا نيز كمدي شمرده مي‏شد ، ولي شكست خورد چون با رونق فيلم هاي ناطق، فيلمي صامت جذابيتي نداشت. اوگانيانس امكاني براي ادامة كوشش هايش جهت دوام مدرسة آرتيستي و فيلمسازي در ايران نيافت و در 1315 ش به هند رفت. او در اواخر جنگ جهاني دوم به ايران بازگشت و در اوايل دهة 1330 ش اسلام آورد و نام و فاميل رضا مژده را برگزيد.

پس از نمايش آبي ورابي، در 1310 ش، ابراهيم مرادي (1378 ـ 1356 ش) در بندرانزلي به ساختن فيلم ملودرامي به نام روح و جسم يا انتقام برادر پرداخت كه ناتمام ماند . مرادي در 1311 ش به تهران آمد و سالي بعد با ياري تعدادي از ديپلمه هاي مدرسة آرتيستي، كه از گروه اوگانيانس جدا شده بودند دختر بوالهوس يا بوالهوس را ساخت. بوالهوس طي 3 ماه در 1312 ش به فيلمبرداري خود مرادي (با دوربيني از نوع زايس*) ساخته شد اين فيلم نيز كه ملودرام شمرده مي‏شد، عليرغم پشتيباني دولتي دچار سرنوشت حاجي آقا گرديد. مرادي تا سالها بعد امكان فيلمسازي نيافت و چندي به نوشتن مقاله‏هاي سينمايي و اختراعاتش (از جمله اختراعي در جهت پيشبرد فن دوبلة فيلم هاي خارجي) پرداخت.


* HARRALD & PATACHOW


 
قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837