جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  16/03/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > سينما

سينماي پيشرو
گروه: سينما

در 1348 ش، مسعود كيميايي قيصر را با بازي بهروز وثوقي و ملك مطيعي ساخت و داريوش مهرجويي گاو را بر مبناي داستاني نوشتة غلامحسين ساعدي و با بازي عزت الله انتظامي. قيصر مورد استقبال بي‏سابقة تماشاگران داخلي قرار گرفت، گاو مورد تأييد بي‏سابقة جشنواره‏هاي خارجي و هر دو مورد بحث منتقدان روشنفكر‍‍‍؛ از جمله پرويز دوايي (پيام)‌ كه طي سالها با نوشتن مقالاتي در فردوسي و سپيد و سياه به نقد فيلم ايران اعتبار بخشيده بود.

به زعم دوايي قيصر، «مرثية مرگ دوراني بود كه ارزش هايش آخرين رشته‏اي بود كه جامعه ….. را به زندگي خاص و ناب ايراني مي‏پيوست» و گاو، عليرغم مشكلاتي كه مميزي پيش آورد كوششي «عرفاني در بازآفريني روستا». در همين سال فيلمسازان پارة فيلم فارسيِ سينماي ايران با استفاده از كليشة گنج قارون تماشاگران ويژة خود را نگه داشتند، با فيلم هايي مانند قهوه‏خانه قنبر. همچنين نخستين دورة جشنوارة «بومي» سپاس برگزار شد.

در 1349 ش آرام آرام فعاليت هاي روشنفكري تحت پوشش دولتي در مي‏آمد و موفقيت داخلي و خارجيِ قيصر و گاو روشنفكران را ترغيب مي‏كرد تا در عوض يا در كنار ادبيات، تآتر و روزنامه‏نگاري به سينما بپردازند. از جمله در بخش خصوصي علي حاتمي فيلم هاي حسن كچل و طوقي را با بازي ستاره‏هاي جديد، پرويز صياد و وثوقي و ستاره‏اي قديمي، ملك مطيعي كارگرداني كرد. در بخش دولتي،‌تل فيلم استوديويي وابسته به سازمان راديو تلويزيون ملي ايران فيلم، آرامش در حضور ديگران را به كارگرداني ناصر تقوايي، بر مبناي داستاني نوشتة ساعدي تهيه كرد كه به مميزي برخورد.

سازمان راديو تلويزيون، مدرسة عالي تلويزيون و سينما را نيز به راه انداخت كه پس از دانشكدة هنرهاي دراماتيك، دومين دانشكدة سينمايي شمرده مي‏شد. همچنين از ابتداي تأسيس در 1345 ش با تهيه و پخش سريال هاي ايراني،‌از جمله سركار استوار (1346 ش) بر ذائقة‌ تماشاگران سينماي ايران تأثير گذاشت.

دهه 1350 :

در سالهاي اولية نيمة نخست دهة 1350 ش، سينماي ايران از رونقي بي‏سابقه برخوردار شد. به طوري كه بسياري از فيلمسازان روشنفكر نخستين فيلم هايشان را ساختند. از جمله، در بخش خصوصي: 1350 ش ـ ذكريا هاشمي (سه قاپ)،‌ امير نادري (خداحافظ رفيق)، خسرو هريتاش (آدمك)؛ 1351 ـ بهرام بيضايي (رگبار)، كامران شيردل (صبح روز چهارم) و در بخش دولتي: 1351 ش ـ هژير داريوش (بيتا)، آربي آوانسيان (چشمه)، نصيب نصيبي (چه هراسي دارد ظلمت روح)‍؛‌1352 ـ سهراب شهيد ثالث (يك اتفاق ساده)، پرويز كيمياوي (مغولها). رونق آنقدر بود كه در 1351 ش نخستين دورة جشنوارة جهاني فيلم. تهران برگزار شد و توليد سالانه به 60 فيلم رسيد .

همچنين نسل نخست فيلمسازان روشنفكر نيز باز وارد گود شدند: گلستان با اسرار گنج درة جني (1353 ش)، رهنما با پسر ايران از مادرش بي خبر (يا بي‏اطلاع) است (1354 ش) و غفاري با زنبورك (1354 ش). اغلب فيلم هاي فيلمسازان روشنفكر در جشنواره‏هاي داخلي و خارجي به نمايش درآمدند و برندة جوايزي شدند. تا اينكه يك هفته فيلم از «سينماي جوان ايران» در بهار 1352 ش در پاريس برگزار شد.

چند ماه بعد فيلمسازان روشنفكر از اتحادية فيلمفارسي سازان تبري جستند و اتحاديه سينماگران پيشرو را تأسيس كردند .در حالي كه فيلمفارسي سازان به راه خود ادامه مي‏دادند؛ از جمله با فيلم هايي مانند مهدي مشكي و شلوارك داغ (1351 ش) و ممل آمريكايي (1353 ش)، در اين بين بعضي از فيلمسازان روشنفكر كوشيدند سينماي روشنفكري و سينماي فيلم فارسي را به يكديگر مربوط كنند؛ از جمله نصرت كريمي با درشكه چي (1350 ش). در نيمة دهة 1350 ش، اگر چه در توليد سالانه نزول چشمگيري رخ داد اما رونق سينماي ايران پايدار مي‏نمود.

چون تعداد سينماهاي كشور به 453 رسيد كه 112 سينماي آن در تهران بود. فيلم‏هاي جوانانه جاني تازه به سينماي تجاري دادند از جمله فرزان يا محمد دلجو با فيلم هايي مانند علفهاي هرز (1355 ش). فيلمسازان روشنفكر نيز به راه خود مي‏رفتند از جمله شهيد ثالث كه به غرب كوچيده بود و در آلمان غربي فيلم مي‏ساخت و بهمن فرمان آرا كه تحت پوشش دولتي، شركت گسترش صنايع سينمايي ايران را فعال كرد.

فرمان آرا پيش از اين شازده احتجاب را ساخته بود كه در سومين جشنوارة جهاني فيلم تهران (1353 ش) برندة جايزة اصلي شد.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837