جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  13/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > سينما

سينماي ايران و جشنواره‏هاي جهاني ۲
گروه: سينما

ذكر جوايز تعلق گرفته به فيلمهاي ايراني در جشنواره هاي مختلف جهاني از آغاز تا سال 2000 و به تفكيك دهه هاي ميلادي .

جوايزي سينماي ايران در دهة 1980

48ـ جايزه انجمن مبارزان ضد فاشيسم به ياد (خسرو سينايي) ـ جشنواره فيلم كارلووي واري (1980).
49ـ جايزه بهترين فيلم مستند براي فيلم كوره‏پزخانه (محمدرضا مقدسيان) ـ جشنواره فيلم مسكو (1981).
50ـ جايزه فيپرشي براي فيلم قلعه (كامران شيردل) ـ جشنواره فيلم كراكو (1981).
51ـ جايزه بزرگ براي فيلم اوكي مستر(پرويز كيمياوي) ـ جشنواره فيلم آمينز (1981).
52ـ جايزه اول براي فيلم خانه آقاي حق دوست (محمود سميعي) ـ جشنواره فيلم مانهايم (1983).
53ـ جايزه بهترين فيلم كليد (ابراهيم فروزش)‌ ـ جشنواره فيلم مسكو (1985).
54ـ جايزه بزرگ براي فيلم دونده (امير نادري) ـ جشنواره فيلم سه قاره نانت (1985).
55ـ جايزه بهترين بازيگر مرد ـ جمشيد مشايخي براي فيلم پدربزرگ (مجيد قاري‏زاده) ـ جشنواره فيلم پيونگ يانگ (1987).
56ـ جايزه پلنگ برنزي براي فيلم ناخدا خورشيد (ناصر تقوايي) ـ جشنواره فيلم لوكارنو (1988).
57ـ جايزه پلنگ برنزي براي فيلم خانه دوست كجاست (عباس كيارستمي) ـ جشنوارة فيلم لوكارنو (1989).
58ـ جايزه فدراسيون بين‏المللي تلويزيون‏هاي جهان (FIIPA ) براي فيلم آن سوي آتش (كيانوش عياري) ـ جشنواره FIPA (1989).
59- جايزه بزرگ براي فيلم آب، باد، خاك (امير نادري) ـ جشواره فيلم سه قاره نانت (1989).
60ـ جايزه تنديس (R) طلايي براي فيلم باي‏سيكل‏ران (محسن مخملباف) ـ جشنواره فيلم ريميني (1989).
61ـ جايزه ارتباط جهاني براي فيلم ناروني (سعيد ابراهيمي فر) ـ جشنواره مانهايم (1989).

جوايز سينماي ايران در دهة 1990

62ـ جايزه يونسيف براي فيلم ماهي (كامبوزيا پرتوي) ـ جشنواره برلين بخش كودكان (1990).
63ـ جايزه لاله طلايي براي فيلم ناروني (سعيد ابراهيمي فر) ـ جشنواره فيلم استانبول (1990).
64ـ جايزه بهترين فيلم براي فيلم باشو غريبه كوچك (بهرام بيضايي) ـ جشنواره فيلم آبروالارز (1990).
65ـ جايزه تنديس طلايي براي فيلم پرنده كوچك خوشبختي (پوران درخشنده) ـ جشنواره فيلم پيونگ يانگ (1990).
66ـ جايزه تنديس ( R ) نقره‏اي براي فيلم كلوزآپ (عباس كيارستمي) ـ جشنواره فيلم ريميني (1990).
67ـ جايزه بهترين كارگرداني براي فيلم كلوزآپ (عباس كيارستمي) ـ جشنواره فيلم دان كراكيور (1991).
68ـ جايزه شرق ـ غرب براي فيلم باي‏سيكل‏ران (محسن مخملباف) ـ جشنواره فيلم هاوايي (1991).
69ـ جايزه روبرتوروسليني براي تقدير از (عباس كيارستمي) ـ جشنواره فيلم كن (1992).
70ـ جايزه ويژه هيأت داوران براي فيلم ناصرالدين شاه آكتورسينما (محسن مخملباف) ـ جشنواره فيلم …#34; كارلووي واري ـ (1992).
71ـ جايزه فرانسواتروفو براي مجموعه آثار( عباس كيارستمي ) ـ جشنواره فيلم جيفوني، (1992).
72ـ جايزه اول براي فيلم ناصرالدين شاه آكتورسينما (محسن مخملباف) ـ جشنواره فيلم تائورمينا (1992).
73- جايزه ويژه هيأت داوران براي فيلم نياز(غليرضا داوود نژاد) ـ جشنواره فيلم سه قاره نانت (1992).
74ـ جايزه ويژه هيأت داوران براي فيلم زعفران (ابراهيم مختاري) ـ جشنواره فيلم توكيو (1992).
75ـ جايزه سينه جونير براي فيلم كليد (ابراهيم فروزش) ـ جشنواره فيلم سينه جونيور ـ (1993).
76ـ جايزه بهترين فيلمبرداري براي عليرضا زرين دست براي فيلم خانه خلوت (مهدي صباغ زاده) ـ جشنواره فيلم حراره (1993).
77ـ جايزه صدف طلايي براي فيلم سارا (داريوش مهرجويي) ـ جشنواره فيلم سن سباستين (1993).
78ـ صدف نقره‏اي نيكي كريمي براي فيلم سارا (داريوش مهرجويي) ـ جشنواره فيلم سن سباستين ـ (1993).
79ـ نشان نقره‏اي براي فيلم سارا (داريوش مهرجويي) ـ جشنواره فيلم سه قاره، نانت (1993).

80ـ جايزه بهترين بازيگر نقش اول زن نيكي كريمي فيلم سارا (داريوش مهرجويي) ـ جشنواره فيلم سه قاره نانت ( 1993).
81ـ جايزه بهترين فيلم سمفوني صحرا (محمدحسين حقيقي) ـ جشنواره فيلم دمشق (1993).
82ـ جايزه بهترين موسيقي متن مجيد انتظامي سمفوني صحرا (محمدحسين حقيقي) ـ جشنواره فيلم دمشق (1993).
83ـ جايزه فيل نقره‏اي براي فيلم چكمه(محمدعلي طالبي) ـ جشنواره فيلم كودكان هند (1993).
84ـ جايزه بزرگ هيأت داوران ـ فيلمنامه عباس كيارستمي در فيلم كليد (ابراهيم فروزش) ـ جشنواره ‌فيلم بلفورت (1993).
85ـ جايزه دروازه طلايي براي فيلم چكمه (محمدعلي طالبي) ـ جشنواره فيلم سن فرانسيسكو( 1994).
86ـ جايزه يوزپلنگ طلايي براي فيلم خمره (ابراهيم فروزش) ـ جشنواره فيلم لوكارنو (1994).
87ـ جايزه يوزپلنگ نقره‏اي براي فيلم آباداني‏ها (كيانوش عياري) ـ جشنواره فيلم لوكارنو(1994).
88ـ جايزه نيزه طلايي براي فيلم زير درختان زيتون (عباس كيارستمي) ـ جشنواره فيلم وايادوليد ( 1994).
89ـ جايزه بهترين فيلم براي فيلم خمره (ابراهيم فروزش) ـ جشنواره فيلم سائوپائولو ( 1994).
90ـ جايزه رز طلايي براي فيلم زير درختان زيتون (عباس كيارستمي) ـ هفته فيلم برگامو (1995).
91ـ جايزه دوربين طلايي براي فيلم بادكنك سفيد (جعفر پناهي) ـ جشنواره فيلم كن ( 1995).
92ـ جايزه يوزپلنگ برنز براي فيلم روسري آبي (رخشان بني‏اعتماد) ـ جشنواره فيلم لوكارنو (1995).
93ـ جايزه oselles daro براي فيلم دت يعني دختر(ابوالفضل جليلي) ـ جشنواره فيلم ونيز (1995).
94ـ جايزه بزرگ براي فيلم بادكنك سفيد (جعفر پناهي) ـ جشنواره فيلم توكيو (1995).
95ـ جايزه بهترين فيلم بادكنك سفيد (جعفر پناهي) ـ جشنواره فيلم سائوپائولو (1995).
96ـ جايزه منتقدان ـ مجموعه آثار(محسن مخملباف) ـ‌ جشنواره فيلم سائوپائولو (1995).
97ـ جايزه فيپرشي براي فيلم روسري آبي (رخشان بني اعتماد) ـ جشنواره فيلم تسالونيكي (1995).
98ـ جايزه فيل نقره‏اي براي فيلم كوه جواهر (عبدالله عليمراد) ـ جشنواره فيلم كودكان هند (1995).
99ـ جايزه فيل نقره‏اي براي فيلم آخرين آبادي (مجيد مجيدي) ـ جشنواره فيلم كودكان هند (1995).
100ـ جايزه پيرپائولوپازوليني براي مجموعه آثار(عباس كيارستمي ) ـ (1995).
101ـ جايزه بهترين فيلم مستند ـ داستاني براي فيلم سلام سينما (محسن مخملباف) ـ جشنواره فيلم مستند مونيخ (1996).
102ـ جايزه هيأت داوران براي فيلم پدر(مجيد مجيدي) ـ جشنواره فيلم سن سباستين (1996).
103ـ جايزه بهترين دستاورد هنري براي فيلم گبه (محسن مخملباف) ـ جشنواره فيلم توكيو (1996).
104ـ جايزه بهترين فيلم گبه (محسن مخملباف)‌ جشنوارة فيلم ساتگس (1996).
105ـ جايزه ويژه هيأت داوران براي فيلم پدر (مجيد مجيدي) جشنواره فيلم تورين (1996).
106ـ جايزه بزرگ براي فيلم يك داستان واقعي (ابوالفضل طبيعي)‌ ـ جشنواره فيلم سه قاره نانت (1996).
107ـ عنوان بهترين فيلم سال بادكنك سفيد (جعفر پناهي) از سوي انجمن منتقدان فيلم نيويورك (1996).
108ـ جايزه بهترين فيلم براي فيلم گبه ‍(محسن مخملباف) جشنواره فيلم سنگاپور (1997).
109ـ جايزه نخل طلايي (مشترك) براي فيلم طعم گيلاس (عباس كيارستمي) ـ جشنواره فيلم كن (1997).
110ـ جايزه يوزپلنگ طلايي براي فيلم آينه (جعفر پناهي) ـ جشنواره فيلم لوكارنو ( 1997).
111ـ جايزه ويژه هيأت داوران براي فيلم فصل پنجم (رفيع پيتز) ـ جشنواره فيلم مانهايم (1997).
112ـ جايزه بهترين فيلم بچه‏هاي آسمان (مجيد مجيدي) ـ جشنواره فيلم مونترال (1997).
113ـ جايزه يونسكو براي مجموعه آثار (عباس كيارستمي) ـ(1997).
114ـ‌ جايزه بزرگ براي فيلم مسافر جنوب (پرويز شهبازي) ـ جشنواره فيلم توكيو (1997).
115ـ جايزه ويژه هيأت داوران براي فيلم غزال (مجتبي راعي)‌ ـ جشنواره فيلم دمشق(1997).
116ـ عنوان بهترين فيلم سال از سوي مجله تايم براي فيلم طعم گيلاس (عباس كيارستمي) ـ منتقدان مجله تايم (1997).
117ـ جايزه بهترين فيلم موشك كاغذي (فرهاد مهرانفر) ـ جشنواره فيلم هند (1998).
118ـ جايزه بهترين فيلم بچه‏هاي آسمان (مجيد مجيدي) ـ جشنواره فيلم سنگاپور ( 1998).
119ـ جايزه لاله طلايي براي فيلم آينه (جعفر پناهي) ـ جشنواره فيلم استانبول (1998).
120ـ جايزه يوزپلنگ نقره‏اي براي فيلم رقص خاك (ابوالفضل جليلي) ـ جشنواره فيلم لوكارنو ( 1998).
121ـ مدال طلاي مجلس سناي ايتاليا براي فيلم سكوت (محسن مخملباف)، جشنوارة فيلم ونيز ـ 1998

122ـ جايزه ويژه هيأت داوران براي فيلم دان (ابوالفضل جليلي) ـ جشنواره فيلم سن سباستين ـ 1998
123ـ جايزه هوگو نقره‏اي براي فيلم درخت گلابي (داريوش مهرجويي) ـ جشنواره فيلم شيكاگو (1998).
124ـ ساترلندتروپي براي فيلم سيب (سميرا مخملباف) ـ جشنواره فيلم لندن ( 1998).
125ـ جايزه اومباي طلايي براي فيلم ابرو آفتاب (محمود كلاري) ـ جشنواره فيلم ماردل پلاتا( 1998).
126ـ جايزه بهترين فيلم‏نامه براي فيلم بودن يا نبودن (كيانوش عياري) ـ جشنواره فيلم قاهره 1998
127ـ عنوان بهترين فيلم از سوي انجمن ملي منتقدان آمريكا براي فيلم طعم گيلاس (عباس كيارستمي) ـ ( 1998).
128ـ جايزه ويژه هيأت داوران براي فيلم زندگي در مه (بهمن قبادي) ـ جشنواره فيلم كلرمون فران ( 1999).
129ـ حضور فيلم بچه‏هاي آسمان در ميان 5 نامزد نهايي اسكار( 1999).
130ـ جايزه بزرگ جشنواره براي فيلم ابريشم (مهوش شيخ الاسلامي) ـ جشنواره فيلم تامپره (1999).
131ـ جايزه بهترين فيلم مهر مادري (كمال تبريزي) ـ جشنواره فيلم كودكان قاهره (1999).
132ـ جايزه ويژه هيأت داوران براي فيلم سيب (سميرا مخملباف) ـ جشنواره فيلم مستقل بوينوس آيرس (1999).
133ـ جايزه بهترين فيلم مهر مادري (كمال تبريزي) ـ جشنواره فيلم چهار صد ضربه (1999).
134ـ جايزه بهترين بازيگر زن فاطمه معتمدآريا براي فيلم مهر مادري (كمال تبريزي) ـ جشنواره فيلم چهارصد ضربه(1999).
135ـ جايزه بهترين فيلم مستند براي فيلم زندگي درمه (بهمن قبادي) ـ جشنواره فيلم كوتاه والاد كنده (1999).
136ـ جايزه netpacبراي فيلم تولد يك پروانه (مجتبي راعي) ـ‌ جشنواره فيلم سينه مالينا(1999).
137ـ جايزه بهترين بازيگر نقش اول زن نيكي كريمي ـ دو زن (تهمينه ميلاني) ـ‌ جشنواره فيلم تائورمينا (1999).
138ـ جايزه بزرگ هيأت داوران براي فيلم باد ما را خواهد برد (عباس كيارستمي) ـ جشنواره فيلم ونيز (1999).
139ـ جايزه بهترين فيلم رنگ خدا (مجيد مجيدي) ـ جشنواره فيلم مونترال(1999).
140ـ جايزه بهترين فيلم بچه‏هاي آسمان (مجيد مجيدي) ـ جشنواره فيلم ورشو (1999).
141ـ جايزه اسكندر طلايي براي عباس كيارستمي براي مجموعه آثارش ـ جشنواره فيلم تسالونيكي (1999).
142ـ جايزه فيل نقره‏اي براي فيلم چرخ (غلامرضا رمضاني) جشنواره فيلم كودكان هند (1999).
143ـ جايزه بهترين بازيگر زن براي پگاه آهنگراني ـ دختري با كفش‏هاي كتاني (رسول صدرعاملي) ـ جشنواره فيلم كودكان قاهره (2000).
144ـ جايزه بهترين فيلم پسر مريم (حميد جبلي) ـ جشنواره فيلم كودكان قاهره (2000).
145ـ جايزه ويژه هيأت داوران (مشترك) براي فيلم تخته سياه (سميرا مخملباف) ـ جشنواره فيلم كن (2000).
146ـ جايزه دوربين طلايي به طور مشترك ـ جمعه (حسن يكتاپناه) وزماني براي مستي اسب‏ها (بهمن قبادي) ـ جشنواره فيلم كن (2000).
147ـ مدال فدريكوفليني از سوي يونسكو براي سميرا مخملباف.
148ـ جايزه آكيراكوروساوا براي مجموعه آثارعباس كيارستمي ـ جشنواره فيلم سان فرانسيسكو(2000).
149ـ جايزه بهترين فيلم مستند كوتاه براي فيلم كانديدا (محمد شيرواني) ـ جشنواره فيلم مستند مارسي (2000).
150ـ جايزه بهترين بازيگر مرد حميد فرح‏نژاد براي فيلم عروس آتش (خسرو سينايي) ـ جشنواره فيلم كارلووي واري (2000).
151ـ جايزه فرانسواتروفو براي (سميرا مخملباف) ـ جشنواره فيلم جيفوني (2000). 152ـ جايزه بزرگ براي فيلم رنگ خدا (مجيد مجيدي) ـ جشنواره فيلم سينه مانيلا (2000 ).
153ـ جايزه بهترين بازيگر حسين محجوب براي فيلم رنگ خدا (مجيد مجيدي) ـ جشنواره فيلم سينه مانيلا (2000 ).
154ـ جايزه فيل طلايي براي فيلم بيد و باد (محمدعلي طالبي) ـ جشنواره فيلم بانكوك (2000).
155ـ جايزه ويژه هيأت داوران براي فيلم بوي كافور، عطر ياس (بهمن فرمان آرا) ـ جشنواره فيلم مونترال(2000).
156ـ جايزه بهترين فيلم اول دختران خورشيد (مريم شهريار) ـ‌ جشنواره فيلم مونترال (2000).
157ـ جايزه شير طلايي براي فيلم دايره (جعفر پناهي) ـ جشنواره فيلم ونيز(2000).
158ـ جايزه يونسكو براي فيلم روزي كه زن شدم (مرضيه مشكيني)‌ ـ جشنواره فيلم ونيز (2000).
159ـ جايزه بهترين فيلم آسيايي روزي كه زن شدم (مرضيه مشكيني)‌ ـ جشنواره فيلم پوسان (2000).
160ـ جايزه ويژه هيأت داوران براي فيلم تخته سياه (سميرا مخملباف) ـ جشنواره فيلم AF1 لوس‏آنجلس (2000).
161ـ جايزه بهترين فيلم زماني براي مستي اسب‏ها (بهمن قبادي) ـ جشنواره فيلم سائوپائولو (2000 ).
162ـ جايزه هوگو نقره‏اي براي فيلم زماني براي مستي اسب‏ها (بهمن قبادي) ـ جشنواره فيلم شيكاگو(2000).
163ـ جايزه پلاك طلايي بهترين فيلم روزي كه زن شدم (مرضيه مشكيني) ـ جشنواره فيلم شيكاگو(2000).
164ـ جايزه بهترين دستاورد هنري براي فيلم يك روز بيشتر (بابك پيامي)‌ ـ جشنواره فيلم توكيو (2000).
165ـ جايزه بهترين كارگرداني براي فيلم روزي كه زن شدم (مرضيه مشكيني) ـ جشنواره فيلم تسالونيكي (2000).
166ـ جايزه ويژه هيأت داوران براي فيلم صنم (رفيع پيتز) ـ جشنواره فيلم مانهايم (2000).
167ـ جايزه ويژه هيأت داوران براي فيلم يك روز بيشتر (بابك پيامي) ـ جشنواره فيلم تورين (2000).
168ـ كرة نقره‏اي براي فيلم كودك و سرباز (رضا ميركريمي) ـ جشنواره فيلم سه قاره نانت (2000).
169ـ جايزه بزرگ هيأت داوران براي فيلم دوخواهر(بيژن ميرباقري) ـ جشنواره فيلم كوتاه بيل بانو(2000).
170ـ جايزه ويژه هيأت داوران براي فيلم جمعه (حسن يكتاپناه) ـ جشنواره فيلم فيلمكس (2000).

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837