جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  02/03/1403
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

يك فرشته
گروه: جان كلام
نویسنده: زينب سادات محسنى

هنگامى كه يك كودك آماده متولد شدن بود، پرسيد: «به من مى گويند بايد به زمين بروم، اما چگونه من بسيار كوچك و بى پناهم.»
پاسخ شنيد: «از بين فرشته ها، يكى را براى تو برگزيدم. او در انتظار توست و از تو مراقبت خواهد كرد.»

كودك پرسيد: «من چطور حرف مردم را بفهمم من كه زبان آنها را بلد نيستم !»
پاسخ داده شد: «فرشته تو زيباترين و شيرين ترين كلماتى را كه تاكنون شنيده اى به كار مى برد و با صبر و مراقبت، شيوه صحبت كردن را به تو مى آموزد.»

كودك گفت: «هنگامى كه بخواهم با خدا سخن بگويم چه كنم !»
پاسخ شنيد: «فرشته تو، دستانت را در كنار هم قرار مى دهد و به تو دعا كردن را مى آموزد.»

كودك سؤال كرد: «شنيده ام در زمين انسان هاى بد نيز هستند. چه كسى مرا در برابر آنها محافظت مى كند !»
پاسخ داده شد: «فرشته تو از تو دفاع مى كند حتى اگر به قيمت جانش باشد.» در اين هنگام صدايى در آسمان بلند شد.

كودك با عجله پرسيد: «اكنون كه من در حال ترك اينجا هستم نام اين فرشته را به من بگو».
پاسخ داده شد: «نام فرشته تو مهم نيست. تنها بدان كه تو اين فرشته را «مادر» صدا خواهى زد.»

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837