جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/09/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۶۱
گروه: جان كلام

امام علي «ع» :
كسي كه زبانش را حفظ كند خدا عيب او را مي پوشاند.

ضرب المثل اسپانيائي:
نگارش انديشه ها، سرمايه آينده است.

شكسپير :
به همه عشق بورز، به تعداد كمي اعتماد كن، و به هيچكس بدي نكن.

كانت :
چنان باش كه بتواني به هر كس بگوئي مثل من رفتار كن.

مثل فرانسوي :
كسي كه فقط به كمك چشم ديگران مي بيند گول مي خورد.

مثل آلماني :
همه كساني كه با تو مي خندند دوستان تو نيستند.

مثل اسپانيولي :
كسي كه از مرگ مي ترسد از زندگي لذت نتواند برد.

افلاطون :
زينت انسان در سه چيز است ؛ علم، محبت، آزادي.

مثل چيني :
نيروهائي كه براي انداختن كار امروز به فردا مصرف مي شود غالباً‌ براي انجام وظيفه همان روز كافيست.

مثل آرژانتيني :
كسي كه حرف مي زند مي كارد و آنكه گوش مي دهد درو مي كند.

مثل آلماني :
كسي كه خوب فكر مي كند لازم نيست زياد فكر كند.

مثل ژاپني :
كسي كه به پشتكار خود اعتماد دارد، ارزشي براي شانس قائل نيست.

بودا :
آزادي در بي آرزوئي است.

مثل اسكاتلندي
تپه اي وجود ندارد كه سراشيبي نداشته باشد.

بيل كازبي :
من واقعاً فرمول دقيقي براي موفقيت نمي شناسم ولي فرمول شكست را به خوبي مي دانم سعي كنيد همه را راضي نگه داريد.

سقراط :
جامعه فرزانگي و سعادت مي يابد كه خواندن، كار روزانه اش مي باشد.

دور وبل :
دوست بداريد كساني را كه به شما پند مي دهند نه مردمي كه شما را ستايش مي كنند.

نيچه :
شاد ماندن به هنگامي كه انسان درگير و دار كارهاي ملال آور و پرمسئوليت است، هنر كوچكي نيست.

روسو :
مي توان حقيقتي را دوست نداشت، اما نمي توان منكر آن شد.

موريس مترلينگ :
آدمي ساخته افكار خويش است، فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است.

روسو :
به توانائي خود ايمان داشتن نيمي از كاميابي است.

اقبال لاهوري :
اگر تنها از اميد انتظار معجزه داري در اشتباهي، اميد بايد با حركت توأم باشد.

جبران خليل جبران :
فضائي بين پندار و عمل وجود دارد كه با پشتكار پيموده مي شود.

رولن :
انسان نمي تواند به همه نيكي كند، ولي مي تواند نيكي را به همه نشان دهد.

لينكلن :
مصمم به نيك بختي باش، نيك بخت مي شوي.

كنفوسيوس :
بدي را با عدالت پاسخ دهيد، مهرباني را با مهرباني.

ولتر :
كار و كوشش ما را از سه عيب دور مي دارد، افسردگي، دزدي و نيازمندي.

مثل چيني :
جواهر بدون تراش و مرد بدون زحمت ارزش پيدا نمي كنند.

چارلي چاپلين :
از دشمن خودت يكبار بترس و از دوست خودت هزار بار.

مثل روسي :
بدون باختن برنده نمي شوي.

نيچه :
غم خودش ما را پيدا مي كند بايد دنبال شاديها گشت.

مارسل پروست :
شادي زمان و مكان نمي خواهد كافي است دل بخواهد.

آنتوان چخوف :
انسان همان چيزي است كه خود باور دارد.

آلبرت انيشتين :
در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصيري ندارد.

گوته :
هر كسي كه راه مي رود ، مي تواند گم شود.

مثل آرژانتيني :
دنبال كسي نگرد كه بتواني با او زندگي كني، دنبال كسي باش كه بدون او نتواني زندگي كني.

مثل يوناني :
تنها بنائي كه هر چه بيشتر بلرزه، محكمتر مي شه، دل آدمي است.

روسو :
نيرومند ترين فرد جامعه هرگز چندان نيرومند نيست كه بتواند هميشه سروري كند ، مگر آنكه آن نيرو را ، به حق ! و فرمانبرداري را به وظيفه! تبديل سازد

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837