جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  12/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > گزارشات

آي كتاب پانزده ساله شد
گروه: گزارشات
نویسنده: حسين مقدم

كتاب در جامعه ما ضعيف ترين عامل نشر فكر و هنر است.

سايت " آي كتاب " پانزدهمين سال زندگي را پشت سر نهاد، اين سايت يادگاري است از همكاري و هم آوازي جمعي كه خدمت به گسترش فرهنگ كتاب و كتابخواني را ارزش مي پندارند و در راه آن از هيچ كوششي دريغ نخواهند كرد.

راه اندازي اين سايت در پانزده سال پيش گوياي تازگي و شكفتگي نيروي جواني بود كه متوجه لزوم داشتن مكاني براي معرفي و تبليغ و همچنين توسعه فعاليت هاي فرهنگي در ارتباط با نشر كتاب شدند، بدين اميد كه وسيله نزديكي افكار و وضع اصول و قواعد لازم و نشر تفكر" گسترش كتابخواني" و همچنين نزديكي پديد آورندگان كتاب با خوانندگان آثارشان باشند و موجبات پيشرفت و مفيد واقع شدن كتاب هاي منتشر شده در مملكت را فراهم سازند.

بي ترديد تشكيل و باليدن آن تا بدين مرحله از حيات نشانه اي است از مقبول افتادن آن در جامعه كتابخوانان و پشتوانه اي از اعتماد مردمي كه دوستدار كتاب مي باشند و بدون نياز به اتلاف وقت از چاپ كتاب هاي مورد نظر خود در سايت هاي اينترنتي اطلاع پيدا مي كنند ، در ميان اين افراد كه اكثرا از قشر تحصيل كرده و با فرهنگ جامعه ما مي باشند " سايت هاي اينترنتي مرجع مرتبط با كتاب " هر روز بيش از روزهاي قبل رواج مي يابد.

در مقايسه ي آماري بين جوامع پيشرفته (مانند آمريكا و اروپا) كه كتاب جزء لاينفك سبد خريد خانوار مي باشد با جامعه ما كه كتاب در بهترين شرايط اولويت چهار يا پنج را داراست، مقبوليت سايت هاي اينترنتي كتاب در ايران را جز به پتانسيل كتابخواني در جامعه نمي توان ارتباط داد.

با توجه به عمر سايت هاي اينترنتي جامع كتاب در جوامع پيشرفته كه سابقه اي 20 ساله دارند و در كشور ما كه اين سابقه به 16 سال مي رسد، تفاوت 4 ساله موجود در جهان پرشتاب كنوني نزديك به صفر است و اين جز نشان از آمادگي جامعه براي پذيرش كتاب در ميان خود ندارد و عجب نبود كه اين طفل ( آي كتاب ) چنين زود با محيطش انس گرفت.

ليكن نبايد تصور كرد كه پيمودن اين راه بدون حضور كتاب دوستان و همراهي ناشران موافق هموار بوده است و يا ادامه آن به سادگي ميسر است، ناشراني كه از شروع كار ما را ياري نمودند و پشتوانه عظيم معنوي بودند براي ادامه راه و نيز دوستداراني كه با ابراز لطف خود گرمايي شدند در زمان دلسردي ما.

جامعه اي كه در ادوار گذشته به دليل مسايل سياسي و اجتماعي خاص حاكم بر آن در بي خبري، بي سوادي و ترس از كتاب خواندن قرار داشت.جامعه اي كه والدينش و والدين والدينش را از خواندن بهره چنداني نبود، ولي از اجدادش ژني مخفي به همراه داشت. اجدادي كه با كتاب و دانايي مرتبط با آن آشنا بودند. زماني كه در اين ديار كتاب بر شترها از كتابخانه اي به كتابخانه اي مي رفت، زماني كه كتاب را به رايگان امانت مي دادند، كتاب در اروپا سوزانده مي شد و يا در بهترين حالت به زنجير كشيده مي شد.

اما بي ترديد يكي از اهم مسائل بنياني ، برخوردي است كه ميان ناشران و كتابفروشان با سايت هاي مرتبط با كتاب بوجود آمده است كه بعضا به جاي تعامل به تقابل انجاميده است ، در صورتي كه معرفي كتاب و يا حتي فروش آن در سايت هاي اينترنتي كمكي است شايان توجه به ناشران و حتي كتابفروشان ؛ چرا كه مخاطب از انتشار كتاب مورد نظر خود مطلع شده و براي تهيه آن اقدام ميكند ؛ حال اين كتاب از طريق سايت ها به فروش برسد و يا از كتاب فروشي ها تهيه شود ؛ در هر حال كتاب از انبار ناشر خارج خواهد شد.

كتابفروشي كه در فروشگاهش كمتر از ۵۰۰ عنوان كتاب دارد، پاسخگوي نياز جامعه اي نيست كه سالانه بيش از ۵۰۰۰۰ عنوان كتاب توليد مي كند و همچنين در كشوري كه به دلايل عديده اقتصادي سرمايه گذاري كلان در بخش كتاب به صرفه نيست و نسبت كتابفروشي ها به ناشران نسبت ۱ به ۴ مي باشد لزوم حمايت از فروشگاه هاي مجازي كتاب بيشتر به چشم مي خورد چرا كه ديگر انبار كردن كتاب نيز به صرفه نيست.

در جامعه اي كه كتاب هنوز جزء مايحتاج روزانه خانواده قرار ندارد و همين عدم دسترسي ساده ( براي يافتن كتاب)، اندك ذوق موجود در ميان كتاب دوستان را نيز از بين مي برد، مي توان با در دسترس قرار دادن و ايجاد دسترسي ساده به كتاب ( همان كاري كه در سايت هاي اينترنتي انجام مي شود )، و نيز ايجاد انگيزه خواندن و لزوم تفكر بعد از خواندن به باليدن جامعه كتابخوان كمك كرد.

پاگرفتن سايت هاي اينترنتي باعث رقابت در ناشران و همچنين كتابفروشان مي گردد ، و اين رقابت ( از نوع سالم آن ) به پيشرفت كمي و كيفي آثار ارايه شده كمك خواهد كرد و نيز در جهت ايجاد نشاط در جامعه كتابخوان ( كه باعث عدم خمودگي و روزمرگي در كار نشر مي شود ) به ايجاد انگيزه براي افزايش تلاش در جهت آشنايي بيشتر با ارمغاني مي گردد كه مي بايست چون خوني تازه به رگ هاي جامعه جوان ما تزريق شود.

از راه ايجاد تفكر ملي است كه مي توان همپايه مللي كه قواعد استفاده بهينه اجتماعي و حتي اقتصادي از كتاب را بوجود آورده اند و از ميان آنها ناشراني برخواسته اند كه درآمد سالانه آنها بعضا چندين برابر بودجه اختصاص يافته به فرهنگ كتابخواني در جامعه ما مي باشد، ترقي داد.

البته منظور از تفكر ملي چيزي جز تلقين فرهنگ مفيد و ديرپاي ملي و مذهبي و همچنين فن آوري هاي نوين در ارايه كتاب و كتابداري نيست برخوردي كه بدان اشاره شد بايد به چنين همبستگي منتهي شود.

نكته اساسي ديگر وظيفه تشكل هاي صنفي مرتبط با كتاب مانند اتحاديه ناشران و كتابفروشان است در جهت بررسي كمبودها و ارايه ي راهكارهاي بهبود وضعيت پخش و فروش كتاب و استفاده بهينه از كليه امكانات موجود با چانه زني در گرفتن امتيازات از مراجع ذي ربط در ارتباط با پيشرفت كار نشر و پخش كتاب.

بي ترديد در عصري كه دولت ها امكان سرمايه گذاري هاي بزرگ دارند و نقش بخش خصوصي در سرمايه گذاري ها اندك و يا نزديك به صفر است ؛ در زماني كه سرمايه گذاري بخش هاي مختلف دولتي و نيمه دولتي همان اندك جسارت و شجاعت بخش خصوصي را براي سرمايه گذاري در بخش فرهنگ تحت الشعاع قرار داده است ، ادامه حيات ده ساله ، مايه مباهات و افتخار مجموعه " آي كتاب " است، اكنون كه برحضور بخش خصوصي در سرمايه گذاري هاي عمومي پافشاري مي شود، ايجاد سايت دولتي كتاب بدون استفاده از تجارب چندين ساله ي سايت هاي اينترنتي مرتبط با معرفي يا فروش كتاب؛ به معناي حذف سرمايه گذاران در اين بخش مي باشد. كما اينكه اكنون نيز شوقي براي سرمايه گذاري در اين بخش ديده نمي شود.

خواجه شمس الدين كيشي مي فرمايد:

هر نقش كه بر تحفه هستي پيداست
آن صورت آن كس است كان نقش آراست

درياي كهن چو برزند موجي نو
موجش خوانند در حقيقت درياست

   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837