جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  03/03/1403
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

خشونت پنهان
گروه: جان كلام
نویسنده: مهاتما گاندي
منبع: پانته آ مقدم

از نظر گاندي هفت موردي كه بدون هفت مورد ديگر خطرناك هستند

1- ثروت ، بدون زحمت
2- لذت، بدون وجدان
3- دانش، بدون شخصيت
4- تجارت، بدون اخلاق
5- علم، بدون انسانيت
6- عبادت، بدون ايثار
7- سياست، بدون شرافت

اين هفت مورد را گاندي تنها چند روز پيش از مرگش بر روي يك تكه كاغذ نوشت و به نوه اش داد. اعتقاد بر اين است كه وي اين موارد را در جست و جوي خود براي يافتن ريشه هاي خشونت شناسايي كرد. در نظر گرفتن اين موارد، بهترين راه جلوگيري از بروز خشونت در يك فرد و يا جامعه است.

خشونتي كه آن را "خشونت پنهان" مي نامند

   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837