جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  03/03/1403
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

" سه " معجزه گر
گروه: جان كلام
منبع: پانته آ مقدم

Three things in life that are never certain
سه چيز در زندگي پايدار نيست


Dreams
روياها

Success
موفقيت ها

Fortune
شانس


Three things in life that,one gone never come back
سه چيز در زندگي قابل برگشت نيست

Time
زمان

Words
كلمات

Opportunity
موقعيت


Three things in life that can destroy a man/woman
سه چيز زندگي انسان را خراب مي كند

Alcohl
الكل

Pride
غرور

Anger
عصبانيت


Three things that make a man/woman
سه چيز انسان را مي سازد

Hard work
كار سخت

Sincerity
صدق و صفا

Commitment
تعهد


Three things in life that are most valuable
سه چيز در زندگي خيلي با ارزش هست

Love
عشق

Self-confidence
اعتماد به نفس

Friends
دوستان


Three things in life that may never be lost
سه چيز در زندگيست كه نبايد از بين برود

Peace
آرامش

Hope
اميد

Honesty
صداقت

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837