جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  17/09/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > مقالات عمومي

اختراعاتي كه دنيا را متحول كرد - سرفرانك هويتل ۲
گروه: مقالات عمومي

مرديكه پرش جت را ممكن ساخت

عمليات مخفي در كوره ذوب فلزات

حالا فرانك عروسي كرده و در شهر روگبي خانه اي براي خويش تشكيل داده و صاحب دو پسر بنام داويد و يان شده بود. فرانك هر روز در كارخانه نزديك منزلش براي ساختن هواپيماي جت كار كرده در تحت شرايط مختلف آنرا مورد آزمايش و معاينه قرار ميداد. در سپتامبر 1939 هنگامي كه ابرهاي تهديد كننده جنگ فضاي اروپا را تاريك ميكرد وزارت هواپيمائي انگليس قراردادي با فرانك هويتل منعقد ساخت كه بموجب آن ميبايستي فرانك با توسعه ميدان عمليات و آزمايشهاي خود هر چه زودتر نخستين هواپيماي جت را آماده سازد. در اين هنگام چون فرانك هويتل كارگاه خود را بشهر لوترورث در محل يك كارخانه ذوب فلزات انتقال داده بود وزارت هواپيمائي وسايل و كارمند كافي در اختيار وي گذاشت و بعلاوه با كمال دقت آن ناحيه را رسماً تحت نظر گرفت و نگهبانان مخصوص براي محافظت آن گماشت تا فرانك هويتل بتواند محرمانه تحقيقات خود را دنبال كند.

در سال 1940 هنگاميكه اروپا در آتش جنگ ميسوخت و فرانسه دوران سخت مبارزات خود را ميگذراند فرانك هويتل با 16 نفر از همكاران خود كه اغلبشان از افسران نيروي هوائي و همكاران وي بودند ( يكي از ايشان پاتريك جانسون بود) روي ماشينهاي جت نمونه مطالعه ميكردند و جزئيات امر را تحت آزمايش و مداقه قرار ميدادند. در 1941 باز هم دامنه اين اقدامات وسعت يافت وعده كارمندان فرانك هويتل به 20 نفر رسيد. قراولان مسلح از كارگاه وي محافظت ميكردند زيرا ممكن بود جاسوسان و پاراشوتيست هاي دشمن بآن محل راه يابد.

بالاخره در 14 مه سال 1941 اولين هواپيماي مدل جت و توربين گازي پرواز آزمايشي خود را بخلباني جري سير انجام داد. در اين آزمايش هواپيما باغرش سهمناكي بحركت درآمد و بطور عمودي از زمين بلند شد و در فاصله چند ثانيه از نظرها ناپديد گشت. پس از چند دقيقه مجدداً هواپيماي جت در آسمان ميدان آزمايش ظاهر شد و چند دفعه بدور آن چرخيد و مجدداً از نظر غايب گرديد. در اين آزمايش جري سير مدت چهل دقيقه پرواز كرد و سپس بي خطر و سالم بزمين نشست.

اين بي خطرترين و موفقيت آميزترين پروازهاي آزمايشي بود. همه چيز مرتب و بر طبق برنامه پيش بيني شده اجرا گرديد. چنين آزمايش تمام و كمالي حتي بر خاطر اميداوار هويتل جوان نيز خطور نكرده بود.

پس از حصول باين موفقيت بزرگ اولين اقدام فرانك هويتل و همكارانش اين بود كه يك نمونه از هواپيماي جت جديد را بآمريكا بفرستند تا مورد مطالعه مهندسان آمريكائي قرار گيرد. ماشين جت فرانك هويتل با اشتياق تمام در امريكا استقبال گرديد. و بلافاصله از فرانك هويتل دعوت شد كه بآمريكا برود و در ساختن دستگاههاي جت بدولت امريكا كمك كند.

عقيده عموم متخصصان و كارشناسان اين بود كه اختراع فرانك هويتل پس از عمليات برادران رايت بزرگترين پيشرفت در راه تسخير آسمانها مي باشد. اينك ماشين جت جديد اشكالات متعدد و مخارج فوق العاده ماشينهاي بنزيني را بر طرف ساخته بود. براي تكميل هواپيماي جت فقط يك مسئله مهم باقيمانده بود و آن عبارت از تهيه آلياژ جديدي بود كه بتواند در مقابل حرارت فوق العاده احتراق گاز در داخل ماشين مقاومت نمايد. فعاليت هاي علمي و تحقيقات دوره جنگ اين مسئله را در مدت دو سه سال حل كرد و در اواخر جنگ هواپيماي جت حاضر و مكمل وارد ميدان نبرد گرديد. اولين چيزيكه دستگاههاي جت را از ديگر هواپيماها ممتاز ساخت سرعت فوق العاده آن بود كه ماشين هاي پروانه اي معمولي را بكلي پشت سر گذاشت. حالا ديگر اميدواري ميرفت بشر بتواند بسرعت صدا و يا شايد بيشتر در فضا حركت كند.

غرش جديد در آسمانها

در ايام جنگ مردم انگلستان وقايع عجيب و غريب ديده و به پيدايش اختراعات سر٧ي و چيزهاي غير مترقبه خو گرفته بودند. با اين وصف وقتي صحبت از هواپيماي جت جديد بميان آمد و غرش رعد آساي ماشين هاي گلاستر در سالهاي 43 و 1942 فضاي آسمان ميدلندزرا بلرزه درآرد اهالي دچارحيرت گرديدند و ظهور آنرا از همه اختراعات سر٧ي ديگر عجيب تر يافتند. غرش هواپيماهاي جت فوق العاده شديد و سرعت آنها سرسام آور و باور نكردني بود ولي چيزيكه بيشتر باعث بهت و تعجب اهالي ميشد اين بود كه اين ماشين ها بدون پروانه حركت ميكردند. ولي در تمام مدت احتياطات لازم بعمل مي آمد كه اخبار و جزئيات مربوط باين اختراع باطراف نشد نكند و از ساختمان جت اطلاعي بدست دشمنان نيفتد.

بالاخره در آغاز سال 1944 پرده از روي كار برداشته شد و فرانك هويتل مخترع هواپيماي جت در جشن روز اول سال بدريافت نشان ( سي. بي. اي) مفتخر گرديد و نام وي براي نخستين بار در جهان منتشر شد.

چند ماه بعد دولت انگليس تصميم گرفت كه حق امتياز « شركت نيروي جت» را خريداري كند. در اينوقت بكمك پاتريك جانسون كليه امتياز نامه هاي اختراع جت رسماً به ثبت رسيده بود بطوريكه هر كس در هر مملكت حتي امريكا براي ساختن هواپيماهاي جت ميبايستي با پرداخت حق امتياز، پروانه مخصوص از مملكت انگلستان تحصيل كند.

از آن ببعد اهميت اختراع فرانك هويتل در زمينه هوانوردي و انقلاب عظيمي كه وي نه فقط در عمليات جنگي بلكه در مسئله حمل و نقل هوائي ايام صلح بوجود آورد بسرعت روزافزون بر همه آشكار گرديد. مخترع جوان كه اكنون 37 سال داشت مورد تجليل و احترام ممالك مترقي جهان قرار گرفت بطوريكه دول مختلف در اعطاي نشان ها و جوائز علمي بدو بر يكديگر سبقت مي جستند. دولت بريتانيا در مقابل خدمات بزرگ فرانك هويتل جايزه اي بملغ يكصد هزار ليره و معاف از ماليات بوي اعطاي نمود. و بالخره در سال 1948 هويتل دانشجوي سابق نيروي هوائي بلقب سر فرانك هويتل مفتخر گرديد.

باين ترتيب كمي بعد از خاتمه جنگ دوم جهاني دو پيشرفت مهم نصيب صنعت هواپيمائي گرديد. يكي سرعت فوق العاده دستگاههاي جت و توربين هاي گازي جديد و همچنين سهولت سير و حركت آنها در طيقات فوقاني جو ميباشد كه براي هواپيماهاي پروانه اي سابق كاري دشوار است زيرا اين هواپيماها بعلت رقيق شدن هوا در ارتفاعات بسيار زياد نميتوانند براحتي پرواز كنند چرا كه اثر گردش پروانه ها در جو رقيق براي جلوراندن هواپيما فوق العاده ضعيف ميشود.

در اينجا بايد گفته شود كه در 1950 اولين خط مسافربري هواپيماي جت بنام كامت (ستاره دنباله دار) داير گرديد و نخستين مسافرت آزمايشي خود را از لندن برم و كپهناك با سرعت بيسابقه اي در كمال موفقيت انجام داد. در همان ايام هواپيماهاي جت جنگي ساخت انگلستان و امريكا توانستند با سرعت (760) ميل در ساعت يعني سريعتر از حركت صوت در آسمان پرواز كنند.

و اما پيشرفت دومي كه نيز اهميت بسيار دارد موضوع پيدايش عامل محركت جديدي ميباشد كه بعد از تكميل تدريجي ماشين بخار و ماشينهاي ديزل با سوخت بنزين و توربين بخار و نيروي برق اينك بصورت توربين گازي قدم بعرصه وجود گذارده و انقلابي در عالم صنعت بوجود آورده بود، انقلاب كوچكي كه مقدمه و پيشقدم انقلاب عظيم حاصله از كشف نيروي اتمي در نيمه دوم قرن بيستم محسوب ميگردد.

اكنون توربين گازي ارزانترين طريقه براي توليد نيرو در صنعت شناخته شده است. امروزه بتوسط اين دستگاه ميتوان اتومبيل و كشتي و قطار راه آهن را بحركت درآورد يا دستگاههاي توليد برق و تلمبه و غيره را بكار انداخت و خرج آن فقط نصف خرج بهترين نوع ماشين بخار ميباشد. امتياز بزرگ توربين گازي اينكه ميتواند مواد محترقه ارزان قيمت از قبيل خاكه زغال و انواع نفت هاي پست را بسوزاند.

اولين نمونه اتومبيل با توربين گاز در 1950 مورد آزمايش قرار گرفت ولي وجود دو نقيصه مانع از آن شد كه ساختن آن نوع اتومبيل ادامه يابد يكي حرارت زياد دستگاه و ديگر صداي مزاحم آن بود. اما نخستين كشتي نيروي دريائي انگليس كه بسيستم توربين گاز مجهز گرديد بنام ام. جي. بي 2009 در سال 1948 بآب انداخته شد. يكسال بعد از آنهم اولين لكوموتيو با توربين گاز در روي خطوط راه آهن قسمتي از انگلستان به حركت درآمد.

قسمت قبل   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837