جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  14/09/1400
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > مقالات عمومي

پيام هاي نهفته در بيماريها
گروه: مقالات عمومي
منبع: پانته آ مقدم

برخي از درمانگران معني گرا معتقدند و در واقع مصرند كه هر بيماري داراي معناي مشخصي است .
از نظر اين متخصصان بيماري انعكاسي است از بينش ها و روحيات منفي انسان .

در اين شيوه درماني " با فهرستي از بيماريها مواجهه مي شويم كه هر كدام از انها محصول انديشه ها و اعتقادات مخرب انسان است . جالب اينكه بسياري از افراد با عمل به اين شيوه معني گرايي در برخورد با بيماري هاي خود به نتايج درخشاني رسيده اند .

هم اكنون بعضي از مراكز درماني در امريكا و اروپا " براساس اين روش به درمان اين بيماريها و ناراحتي هاي مراجعان خود مي پردازند .
از ميان ده ها نوع بيماري مختلف " سعي كرديم بعضي از شايع ترين و معمول ترين ناراحتي ها و نارسايي ها را انتخاب و خلاصه اي از معاني نهفته در آنها را بياورم .


درد : نياز به محبت " احساس گناه ( و گناه همواره جوياي مجازات است )ا

ناراحتي هاي پوستي : اضطراب " ناپاكي مدفون شده گذشته " احساس تهديد

لخته شدن خون : مسدود كردن جريان شادماني

سردردها : خود را بي اعتبار پنداشتن " انتقاد از خود

خستگي ( مفرط و مزمن ) : مقاومت " ملال " بي علاقگي نسبت به كاري كه انجام مي دهيد

فشار خون : مشكل عاطفي دراز مدتي كه حل نشده

حافظه : ترس " فرار از زندگي " ناتواني براي دفاع از حق خود

تهوع ( عادتي ) : ترس " نپذيرفتن انديشه يا تجربه اي ( خاص )ا

ناراحتي هاي تنفسي : ترس از فرو دادن كامل زندگي " براي خود حق زندگي قايل نشدن

بي خوابي : عدم اعتماد به فرايند زندگي

بي اشتهايي : نپذيرفتن خود " نفرت از خود " نفي زندگي خود

اعتيادها : هنگامي كه ندانيم چگونه خود را دوست بداريم " فرار از خود

پراشتهايي : نياز به حمايت " داوري درباره عواطف

زخم در دهان : دشنام و كلام نكوهيده " سرزنش و ملامت

ديابت : هيچ چيز شيريني به جا نمانده

زخم معده : چه چيز شما را مي خورد

سفيد شدن ( زود هنگام ) مو : فشار " اعتقاد به فشار

يبوست : در گذشته ماندن " گاه نشانه خست

گرسنگي مفرط : نفرت مفرط از خود " وحشت و درماندگي

گلو درد : كلام خشمناك را در حلق نگه داشتن

ناراحتي هاي قلب : مشكلات دراز مدت هيجاني و عاطفي " عدم شادماني

ناراحتي هاي غدد : عدم فعاليت ذهني " خود را عقب نگه داشتن

عصبي بودن : ترس " تقلا " شتابزدگي " عدم اعتماد به فرايند زندگي

بيماري هاي مزمن : نپذيرفتن دگرگوني " ترس از اينده " احساس ناامني

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837