جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  03/03/1403
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

سيب
گروه: جان كلام
منبع: نازلي مقدم

شعر زيباي حميد مصدق خرداد 1343

تو به من خنديدي
و نمي دانستي
من به چه دلهره از باغچه ي همسايه
سيب را دزديدم
باغبان از پي من تند دويد
سيب را دست تو ديد
غضب آلود به من كرد نگاه

سيب دندان زده از دست تو افتاد به خاك
و تو رفتي
و هنوز
سال هاست كه در گوش من آرام آرام
خش خش گام تو تكرار كنان
مي دهد آزارم

و من انديشه كنان غرق در اين پندارم
كه چرا باغچه ي كوچك ما سيب نداشت؟


فروغ فرخ زاد همان سال

من به تو خنديدم
چون كه مي دانستم
تو به چه دلهره از باغچه ي همسايه
سيب را دزديدي

پدرم از پي تو تند دويد
و نمي دانستي
باغبان باغچه همسايه
پدر پير من است

من به تو خنديدم
تا كه با خنده ي خود
پاسخ عشق تو را
خالصانه بدهم

بغض چشمان تو ليك
لرزه انداخت به دستان من و
سيب دندان زده از دست من افتاد به خاك
دل من گفت برو
چون نمي خواست به خاطر بسپارد
گريه ي تلخ تو را

و من رفتم
و هنوز
سال هاست كه در ذهن من آرام آرام
حيرت و بغض نگاه تو تكرار كنان
مي دهد آزارم

و من انديشه كنان غرق در اين پندارم
كه چه مي شد اگر باغچه ي خانه ي ما سيب نداشت؟


جواد نوروزي سال ها پس از آن دو

دخترك خنديد و
پسرك ماتش برد !

كه به چه دلهره از باغچه ي همسايه، سيب را دزديده
باغبان از پي او تند دويد
به خيالش مي خواست،
حرمت باغچه و دختر كم سالش را
از پسر پس گيرد !

غضب آلود به او غيظي كرد !
اين وسط من بودم،
سيب دندان زده اي كه
روي خاك افتادم
من كه پيغامبر عشقي معصوم،
بين دستان پر از دلهره ي يك عاشق
و لب و دندانِِ
تشنه ي كشف و پر از پرسش دختر بودم
و به خاك افتادم

هر دو را بغض ربود......
دخترك رفت ولي
زير لب اين را گفت:
" او يقيناً پي معشوق خودش مي آيد ! "

پسرك ماند ولي روي لبش زمزمه بود:
" مطمئناً كه پشيمان شده بر مي گردد ! "

سالهاست كه پوسيده‏ام آرام آرام !
عشق قرباني مظلوم غرور است هنوز !
جسم من تجزيه شد ساده ولي ذراتم،
همه انديشه كنان غرق در اين پندارند:

اين جدايي به خدا رابطه با سيب نداشت

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837