جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  12/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

حرف های خود را از سه صافی رد کنید
گروه: جان كلام
منبع: ماندانا يزدجرد

شخصی نزد همسایه اش رفت و گفت: گوش کن، میخواهم چیزی برایت تعریف کنم. دوستی به تازگی در مورد تو میگفت...

همسایه حرف او را قطع کرد و گفت: قبل از اینکه تعریف کنی، بگو آیا حرفت را از میان سه صافی گذرانده ای یا نه؟

وي گفت: کدام سه صافی؟

اول از میان صافی واقعیت

آیا مطمئنی چیزی که تعریف میکنی واقعیت دارد؟ همسايه جواب داد نمي دانم؛ من فقط آن را شنیده‌ام ؛ شخصی آن را برایم تعریف کرده است.

دوستش سری تکان داد و گفت: پس حتما آن را از میان صافی دوم یعنی خوشحالی گذرانده ای؛ یعنی چیزی را که میخواهی تعریف کنی، حتی اگر واقعیت نداشته باشد، باعث خوشحالی ام می‌شود.

همسايه اش دوباره جواب داد: دوست عزیز، فکر نکنم تو را خوشحال کند

سپس دوست عاقل ادامه داد ؛ بسیار خوب، پس اگر مرا خوشحال نمی کند، حتما از صافی سوم، یعنی فایده ، رد شده است؛ آیا چیزی که میخواهی تعریف کنی، برایم مفید است و به دردم می‌خورد؟

همسايه براي بار سوم جواب داد ؛ نه، به هیچ وجه!

دوست عاقل براي آخرين بار گفت :

پس اگر این حرف، نه واقعیت دارد، نه خوشحال‌کننده است و نه مفید ، آن را پیش خود نگهدار و سعی کن خودت هم زود فراموشش کنی

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837