جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  12/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۶۳
گروه: جان كلام

حكايت :

از ابوسعيد پرسيدند ؛ اي شيخ " او " را كجا بجوييم؟
فرمود : كجايش جستي كه نيافتي؟
اگر قدمي از روي راستي برداري٬ در هرچه بنگري او را بيني

تولستوي :

تنها يك لحظه است كه اهميت دارد ؛ اكنون.

اكنون ؛مهمترين لحظه زندگي است ٫ چرا كه تنها لحظه ايست كه ما بر آن مسلط هستيم

دوما :

تمام دانش و خرد آدمي در دو كلمه خلاصه مي شود ؛صبر و اميد

جكسون براون :

به گونه اي زندگي كنيد كه وقتي فرزندانتان به ياد عدالت، صداقت و مهرباني مي افتند، شما در نظرشان جلوه گر شويد

لائو تزو :

كافي است به آنچه ديگران درباره تو مي انديشند اهميت دهي٫ آنگاه تا ابد زنداني افكار ديگران خواهي بود


ضرب المثل :

به خورشيد نگاه كن ٫ آنگاه تمام سايه ها پشت سر تو خواهند بود

كنفسيوس :

كسي كه از او خطايي سر مي زند و آن را اصلاح نمي كند ؛ درحقيقت مرتكب خطاي دوم شده است

مولانا:

پیش چشمت داشتی شیشه کبود

لاجرم عالم کبودت می نمود

لائو تزو :

زماني كه بپذيري چه كسي هستي و از آن راضي باشي و نيز قياس و رقابت را كنار بگذاري؛احترام ديگران را بدست مي آوري و به آرامش خواهي رسيد

چاپلين :

با پول مي توان ؛
خانه خريد ولي آشيانه نه
رختخواب خريد ؛ خواب نه
ساعت خريد ؛ زمان نه
مي توان مقام خريد ؛ احترام نه
كتاب خريد ؛ دانش نه
و ميتوان آدم خريد ؛ دل نه

لائو تزو :

زماني كه بپذيري چه كسي هستي و از آن راضي باشي ٫ زماني كه رقابت را كنار بگذاري٫ آنگاه احترام ديگران را به دست خواهي آورد

کنفسیوس :

کسی که خطایی از او سر می زند و آن را اصلاح نمی کند در حقیقت مرتکب خطای دوم شده است

براون :

یک شخصیت خوب بسیار ارزشمندتر از یک استعداد است. استعدادها را ما به ارث برده ایم ؛ اما شخصیت چیزی است که باید ذره ذره و با سختی و عزم جزم آن را بسازیم

رودكي :

زمانه پندي آزاد وار داد مرا
زمانه را چو نكو بنگري همه پند است

به روز نيك كسان گفت تا تو غم مخوري
بسا كسا كه به حال تو آرزومند است

دماپادا :

به درشتي سخن مگو ؛ تا جواب بدرشتي نشنوي
سخن درشت درد است و پاسخش باز مي گردد

دماپادا :

در اين جهان هيچگاه نفرت به نفرت فرو ننشيند ؛ بلكه با دوري از نفرت آرام يابد

دائو :

" تندباد " ؛ انحراف از طبيعت باد و " رگبار " ؛ انحراف از طبيعت باران است ؛ پس هيچ يك نمي پايد

دماپادا :

در اين جهان هيچگاه نفرت به نفرت فرو ننشيند ؛ بلكه با دوري از نفرت آرام يابد

لائو تزو :

آن کس که دیگران را بشناسد ، هوشمند است . اما بصیرت از آن کسی است که خود را بشناسد.

سنکا :

مردم فقط به طول عمرشان اهمیت می دهند ؛ و هیچکس حواسش نیست که باید زیبا زندگی کند و جالب آنجاست که کسی اختیار طول عمرش را ندارد اما همه میتوانند هنر زیبا زندگی کردن را بیاموزند

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837