جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/09/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۱۳
گروه: جان كلام
منبع: ۱۳

هنر رؤيا ديدن كارلوس كاستاندا :

«...بيشترين انرژي ما صرف حفظ اهميت‌مان مي‌شود... اگر مي‌توانستيم بخشي از آن اهميت را از دست بدهيم، دو چيز خارق‌‌العاده برايمان پيش مي‌آمد يكي اينكه نيرويمان را از كوشش براي حفظ آرمان توهمي عظمت خود رها مي‌كرديم دوم اينكه نيروي كافي را در اختيار خود مي‌‌گذاشتيم تا... ذره‌اي از عظمت راستين كائنات را لمس كنيم ***

آلبرت انيشتين :

مي‌خواهم انديشه‌هاي خدا را بشناسم... مابقي جزئي است ***

گواتما بودا :

هستي ما به ناپايداري ابرهاي پاييز تماشاي تولد و مرگ موجودات همچون نظاره شعله‌‌هاي آتش يك عمر مانند جرقه رعدي در آسمان چون سيلابي پر شتاب و روان از سراشيبي كوهي ***

صادق هدايت :

هركس با قوه قصور خودش كسي ديگر را دوست دارد و اين از قوه تصور خودش است كه كيف مي‌برد ***

سهراب سپهري :

وسيع باش و تنها و سر به زير و سخت ***

ديپاك چوپرا :

منشاء همه آفرينش، آگاهي مطلق است... توانايي مطلق كه جوياي آن است كه از نامتجلي به تجلي درآيد

هرگاه دريابيم كه ضمير راستين ما يكي از اين توانايي‌هاي مطلق است به قدرتي مي‌پيونديم كه همه چيز اين عالم را متجلي مي‌سازد ***

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837