جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/09/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۱۵
گروه: جان كلام

لئوناردو كوهن :


بامن بمان

اندكي بيشتر بمان

اي سايه گريزان آرامش ام

"اي سنجاق شده بر هر نفسي كه پيش از اين سوال فرو مي برم."

بانوي من

شما آن تشنگي هستيد.

كه عطش را فرو مي نشاند.

كدام آغوش مي تواند چون آغوش شما

كودكي را آن قدر عشق ببخشد

تا هرگز كسي را نكشد. ***راينه ماريا ريلكه:


ريلكه در جواب اين سئوال كه چرا بايد انسان بود و روي زمين زندگي كرد ميگويد:

زيرا بودن در اينجا را بسي اعتبار است

زيرا همه ((اينجا)) و ((اكنون) ها بسي زود گذرند.

گويي به ما نياز دارند و به طرز عجيبي به ما وابسته اند .

به ما كه خود فاني ترين همه ايم.

فقط يك بار همه چيزي ،فقط براي يك بار، يك بارونه بيشتر و ما خود نيز يك بار.

و ديگر باره هرگز ،اما اين

اين يك بار بر روي زمين بودن را، آيا مگر ميتوان ناديده انگاشت؟

اين چيزها كه بر گذر و سفر مي زيند

زماني كه آنها را مي ستائيد،مي فهمند: فاني، آن ها از طريق ما

در انتظار رهايي اند. ما كه خود فاني ترين همه ايم.

از ما مي خواهند كه آنها را كاملا تعغير دهيم، در قلوب غير مرئي خود.

در- آه، بي پايان وار ، در خودمان! هر آنكه باشيم.

زمينا،آيا اين چيزي نيست كه تو ميخواهي:

يك قيام نامرئي در ما؟

آيا اين روياي تو نيست كه روزي نامرئي شوي؟ زمينا! نامرئيا!

خواسته مبرم تو چيست؟ جز تغيير شكل؟ ***
نيما يوشيج :


ترا من چشم در راهم شباهنگام

كه مي گيرند در شاخ "تلاجن" سايه ها رنگ سياهي

و زان دلخستگانت راست اندوهي فراهم

ترامن چشم در راهم.

شباهنگام ؛

در آن دم كه برجا دره ها چون مرده ماران خفتگانند

در آن نوبت كه بندد دست نيلوفر به پاي سروكوهي دام

گرم يادآوري يا نه من از يادت نمي كاهم

ترا من چشم در راهم. ***
شفيعي كدكني :


به كجا چنين شتابان؟

گون از نسيم پرسيد

دل من گرفته زينجا

هوس سفر نداري؟

زغبار اين بيابان؟

"همه آرزويم اما چه كنم كه بسته پايم..."

به كجا چنين شتابان؟

به هر آن كجا كه باشد به جز اين سرا سرايم

سفرت به خير! اما تو و دوستي خدا را

چو از اين كوير وحشت

به سلامتي گذشتي

به شكوفه ها به باران برسان سلام ما را. ***

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837