جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  18/09/1401
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

كلبه عمو تم
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: هريت بيچر استو
منبع: مهرگان مهرداد

حدود ۱۲ سال از پايان رژيم آپارتايد در آفريقاي جنوبي مي گذرد و چهره كثيف و درحال بازسازي است.

كتاب كلبه عموتم سعي در شكافتن جامعه برده داري دارد، جامعه اي كه در اثر جنگ شمال و جنوب آمريكا و لغو نظام برده داري هرچند دچار تحول و تغيير شده است ولي هنوز سياهان اين ديار نتوانسته اند به شخصيت و موقعيت اجتماعي مطلوب خود دست يابند و ريشه هاي تحقير و تبعيض دوران برده داري را به فراموشي بسپارند.

(محققان و پژوهشگران در ايالات متحده مقالات ارزشمندي در باب مشكلات سياهان در باب دست يافتن به قدرت و مديريت در جامعه ليبرال آمريكا نگاشته اند)

هنوز هم در بسياري از كشورهاي مدرن و متمدن دنيا رنگين پوستان درعين داشتن آزادي ظاهري از حقوق انساني خود محرومند و قوانيني نانوشته و نامرئي (ولي به دقت و به شدت مورد اجرا توسط جامعه و نهادهاي قدرت) آنها را از دست يافتن به مدارج بالا محروم مي كنند. خانم ميچل در اين كتاب به زيبايي هرچه تمامتر ظلم و شقاوت تحميل شده به بردگان و رنگين پوستان را بيان مي كند و ابعاد غيرانساني فلسفه نژادپرستي به نقد مي كشند و راه را براي تولد تفكرات مدرن و انساني و تحولات جامعه بشري فراهم مي سازند.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837